Domů Veřejná správa Vláda rozhodn...

Vláda rozhodne o datu povinného využívání NEN. Systém je plně funkční a připraven

0

Zájem o Národní elektronický nástroj (NEN) neustále stoupá, o čemž svědčí číslo 1400 dodavatelů. Za celou dobu jeho fungování bylo proškoleno více než 3000 osob, přičemž 900 z nich jen v letošním roce. Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje, že o povinném využívání NEN rozhodne Vláda ČR 14. června.

 NEN má řadu výhod, které oceňují jak starostové obcí coby zadavatelé, tak dodavatelé, ale i stát. Zadavatel v něm získává nástroj, jenž mu umožní plně elektronickou komunikaci s dodavateli v maximálním možném rozsahu, je zcela zdarma a uchovává a archivuje jeho data ze zadávání veřejných zakázek v rukou státu respektive MMR. Dodavatel pak získává nástroj, který mu umožní komunikovat se zadavatelem plně elektronicky, informuje ho o nových obchodních příležitostech, navíc mu zajistí online přehled nad aktivitou zadavatele ve vybraných zakázkách, přičemž všechny výše uvedené výhody jsou zcela zdarma. Stát díky NEN dokáže získat pod kontrolu proces elektronického zadávání veřejných zakázek z pohledu plnění povinnosti elektronické komunikace vycházející ze směrnice EU, finanční náročnosti na zajištění povinné elektronizace a dat vzešlých z veřejných zakázek (data jsou ve vlastnictví státu, nikoliv soukromých firem).

Za dobu dvouletého ostrého provozu jsou v NEN informace o veřejných zakázkách v hodnotě přesahující 22 mld. Kč a zadány veřejné zakázky v hodnotě přesahující 7,5 miliard Kč. Je v něm zaregistrováno více než 1 900 subjektů a 4 000 uživatelů. Využívají ho zadavatelé jak ze státní správy, tak samosprávy.

V nejbližších dnech přitom dojde k dalšímu milníku využívání NEN. Na jednání Vlády ČR 14. června 2017 je předložen materiál, který navrhuje povinnost využívat NEN vybranými zadavateli státní správy.

Národní elektronický nástroj (NEN)

je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy. Další info zde:  http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Otazky-a-odpoved/Narodni-elektronicky-nastroj Elektronická adresa NEN: nen.nipez.cz