Domů Veřejná správa Více než čtvr...

Více než čtvrtina státních bezprizorních nemovitostí přepsána na nové vlastníky

0

Díky aktivitě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl snížen počet neexistujících státních subjektů v katastru nemovitostí o 461, tedy o 33 %. Počet nemovitostí na ně zapsaných klesl o 6 659 položek, tedy o 26,1 %. Čísla vyplývají z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, který vlastními silami vypracoval ÚZSVM.

„Je neuvěřitelné, že i čtvrt století po revoluci byly v katastru nemovitostí zapsáni takoví vlastníci jako Federální ministerstvo národní obrany, Ministerstvo pracovních sil, Výzkumný ústav lýkových vláken, JAS národní podnik Gottwaldov či Šohaj výroba prádla a konfekce. Jsem rád, že se v této oblasti konečně daří dělat pořádek a čistit katastr nemovitostí,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

„Stát dříve vůbec nevěděl, jaký má kde majetek. V roce 2015 jsme poprvé v historii a bez externích firem zpracovali unikátní projekt Mapa majetku státu. Zjistili jsme, že desítky tisíc nemovitostí jsou zapsány na neexistující státní subjekty nebo subjekty v konkurzu či likvidaci. Tento nepřijatelný stav jsme začali okamžitě řešit. Ve velmi krátkém čase jsme dokázali snížit počet bezprizorních nemovitostí o více než 26 procent a počet bezprizorních subjektů klesl dokonce o třetinu. A to přes to, že se jedná o mimořádně časově a odborně náročnou činnost. Velké poděkování patří všem zaměstnanců, kteří se na tom podíleli a podílejí,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

V roce 2015 bylo v katastru nemovitostí 1 626 414 nemovitostí zapsaných na 1 906 státních subjektů, z toho bylo 25 557 nemovitostí zapsáno na 1 381 neexistujících či nedohledaných státních subjektů a subjektů v konkursu nebo likvidaci. Nemovitosti státu byly zapsány i na takové kuriozity jako Výzkumný ústav lýkových vláken, JAS národní podnik Gottwaldov či Federální ministerstvo národní obrany zaniklé v 50. letech.

Počet neexistujících či zaniklých státních subjektů a subjektů v konkurzu a likvidaci klesl díky aktivitě ÚZSVM ke konci roku 2016 z 1 381 na 920 subjektů. Největšího poklesu ÚZSVM dosáhl v nejzávažnější skupině subjektů, tedy u subjektů zaniklých a nedohledaných. Počet takových subjektů se snížil o 440 (pokles o 34,2 %).

Podařilo se snížit počet bezprizorních subjektů z 1 381 na 920, tj. o 461 subjektů (33,3%). Z toho:

  • subjekty zaniklé a nedohledané sníženy z 1 287 na 847, tj. o 440 (34,2%)
  • subjekty v likvidaci a konkurzu sníženy z 94 na 73, tj. o 21 (22,3%)

Počet bezprizorních nemovitostí klesl z 25 557 na 18 898 položek. Nejvýznamnějšího poklesu ÚZSVM dosáhl u skupiny státních subjektů zaniklých a nedohledaných. Počet nemovitostí, které byly zapsány na tuto skupinu subjektů, poklesl o 47,3 %, tedy o 4 341.

Podařilo se snížit počet bezprizorních nemovitostí z 25 557 na 18 898, tj. o 6 659, o 26,1%. Z toho:

  • položky u subjektů zaniklých a nedohledaných sníženy z 9 176 na 4 835, tj. o 4 341 (47,3%)
  • položky u subjektů v likvidaci a konkurzu sníženy z 16 381 na 14 063, tj. o 2 318 (14,2%)