Domů Ekonomika V EU se rozho...

V EU se rozhoduje o budoucnosti evropských fondů

0

Ve dnech 26. a 27. června se v Bruselu koná 7. Kohezní fórum, klíčové setkání rozhodujících aktérů k budoucnosti využívání evropských fondů po roce 2020. Českou republiku reprezentuje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která ve svém vystoupení zdůraznila význam politiky soudržnosti pro občany EU, pro kraje, obce i podnikatele, a to díky investicím do infrastruktury, inovací a do kvality života občanů.

Evropské strukturální a investiční fondy pozitivně ovlivňují vývoj všech států i regionů Evropské unie, ČR a naše kraje nevyjímaje. Proto chceme, aby politika soudržnosti, která zastřešuje tyto fondy, nejen pokračovala v dalším sedmiletém období po roce 2020, ale podařilo se pro ni obhájit ne příliš zmenšený rozpočet. Evropské peníze mají v našich krajích a obcích velmi hmatatelný dopad. Nezbytností pro budoucnost kohezní politiky je zjednodušení pravidel pro žádosti o dotace a jasné stanovení priorit, které budou v České republice financovány,“ uvedla ministryně Šlechtová. Dodala, že kohezní politika nebude ušetřena změn, i kvůli brexitu, a že by měla být z dlouhodobého hlediska flexibilnější.

Na 7. Kohezním fóru přednesli své projevy předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, řada komisařů Evropské komise, včetně místopředsedy Katayinena či komisařky Creţu, nebo předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. V úvodu zazněl důraz na solidaritu jako podstatu politiky soudržnosti, roli finančních nástrojů a nutnosti jejich koordinace s nástroji politiky soudržnosti.

Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

Na 7. Kohezní fórum naváže na národní úrovni 18. července 2017 „Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti“, pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj v Praze. Součástí programu bude kromě sdílení hlavních závěrů z Kohezního fóra také vzájemný dialog nad strategickým směřováním možné podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice po roce 2020 a s tím související příprava dalších kroků. Na Kulatý stůl přizvalo MMR partnery ze státní správy, krajů, měst a obcí, zástupce odborových, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, akademické a expertní obce i neziskových organizací.

Kohezní fórum je významnou událostí Komise, které se účastní zástupci evropských institucí, ústředních, regionálních a místních vlád, hospodářských a sociálních a dalších partnerů napříč EU. 7. Kohezní fórum, klíčový milník pro přípravu programového období po roce 2020, se koná před vydáním 7. Kohezní zprávy na podzim 2017. Tuto zprávu vydává každé tři roky Evropská komise; letošní vyjde v době definování budoucnosti EU a směřování jejího víceletého finančního rámce po roce 2020. Fórum je jedinečnou příležitostí pro formulování adekvátní odpovědi politiky soudržnosti na hlavní hospodářské a sociální výzvy Evropské unie.