Domů Veřejná správa V Brně se dis...

V Brně se diskutovalo o energetických úsporách

0

Čím vším si prošly Kněžice při své cestě za energetickou soběstačností, a jak draží lidé z Otrokovic energie v elektronických aukcích. Největší diskuzi na konferenci „Energetické úspory pro města a obce a jejich financování“, pořádané 17. září společností Magnus Regio v brněnském Hotelu Voroněž, vzbudila právě tato témata. Zajímala jak starosty, tak i zástupce krajů a řady významných firem, kteří se na konferenci sešli v hojném počtu.

Peněz není v rozpočtech měst a obcí na rozhazování, proto se jejich představitelé často dívají, kde a jak ušetřit. Snížit výdaje na účty za energie je jednou z možností. Projekty zaměřené na energetické úspory navíc čeká v příštím programovacím období Evropské unie boom.

„Zatímco v předešlém programovacím období byly energetické úspory spíše marginálních částí, v tom příštím tomu bude jinak. Celá Evropa se snaží snižovat energetickou náročnost, je to jedna z priorit. Tomu bude odpovídat také rozsah financování, který, jak doufáme, by mohl saturovat veškeré požadavky obcí. Pokud ovšem budou mít peníze na kofinancování,“ vysvětlil Alois Kopecký z odboru řízení operačních programů ministerstva pro místní rozvoj.

V Česku se ojedinělým směrem vydaly Kněžice. V malé vesničce ve Středočeském kraji vybudovali kotelnu na biomasu a bioplynovou stanici, která vyrábí elektřinu a teplo, zpracovává odpady, a nahrazuje tak kanalizaci i čistírnu odpadních vod. Kněžice se díky tomu staly první energeticky soběstačnou obcí v zemi.

„Celý projekt stál kolem 138 milionů, ale to včetně DPH, protože obec v té době ještě nebyla plátcem DPH. Projekt nám navíc nahrazuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod, která by u nás stála kolem čtyřiceti milionů. Když to odečteme, ten zbytek už nebude tak vysoký,“ řekl starosta Kněžic Milan Kazda.

Přesvědčit lidi nebylo jen tak

Přesvědčit lidi, aby vzali celý projekt za svůj, však nebylo lehké. „Nejdříve jsme roznášeli letáky, ale nakonec jsme vybrali nejstaršího a nejváženějšího člena zastupitelstva a ten mnoho lidí přesvědčil, aby se k projektu připojili,“ dodal Kazda. Dnes je v Kněžicích na místní teplo a elektřinu napojených 90 procent obyvatel a dokonce někteří chataři.

Osobní přístup zvolili i zastupitelé z Otrokovic, kteří se rozhodli nabídnout obyvatelům města možnost vydražit si lepší ceny energií v elektronické aukci. „Když se spojí více lidí a chtějí šetřit, tak dnes je na trhu taková situace, že toho dosáhnou. Proto všude říkám – pojďme se spojit, pojďme se zapojit do společné elektronické aukce a pojďme společně šetřit peníze, kterých nikdo nemáme dost,“ uvedl místostarosta Otrokovic Milan Plesar.

Mottem Plesarovy přednášky, podle kterého je nejlevnější energie ta, která se nespotřebuje, se řídí i v Brně na sídlišti Nový Lískovec. Zastupitelé městské části se tam rozhodli zateplit obecní bytové domy a přistoupili k tomu velmi pečlivě. Uvědomili si totiž, že pár centimetry polystyrenu na fasádě opravdu funkční zateplení domu nekončí.

Zůstaly prakticky jen obvodové zdi

„Z těch domů prakticky zůstaly jen obvodové zdi a všechno ostatní se vyměňovalo. A to si představte, že to bylo za současného obývání bytů nájemníky, takže netřeba vysvětlovat, co to bylo za šrumec. Výjimečná byla i tloušťka zateplení a kvalita jednotlivých prací. Zároveň jsme vyměnili i bytová jádra,“ vysvětlila starostka městské části Brno-Nový Lískovec.

Pečlivost se vyplácí i při modernizaci veřejného osvětlení. Někteří starostové se nechají zlákat vizí ohromných úspor a někdy přistoupí i k projektům, které nesplňují platné normy. „V zadávacím řízení musí být uvedeno, že osvětlení má odpovídat normě ČSN EN 13 201. Jen tak se vyhnete následujícím problémům,“ upozornil obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder Petr Míka.

Argumentem pro ignoraci této směrnice by podle Míky neměly být právě ani vysoké úspory. „Pokud by nás tato norma nezajímala, tak navrhuji veřejné osvětlení úplně demontovat a dosáhneme úspory 100 procent. Budeme nejúspěšnější zemí v Evropě,“ pousmál se Míka a upozornil, že jde o bezpečnost naši, i našich blízkých.