Domů Veřejná správa Stát nabídne ...

Stát nabídne za pozemky až šestnáctinásobek ceny. Chce zrychlit výstavbu dopravních staveb

0
novela stavebního zákona

Při rychlém jednání nabídne stát vlastníkům zemědělské půdy, přes kterou má vést například plánovaná silnice, až osminásobek ceny stanovené znalcem. V odůvodněných případech si prodávající přijde až na šestnáctinásobek. Tak bude vypadat výkup pozemků potřebných pro dopravní stavby podle novely, kterou včera schválila vláda. Změny mají odblokovat jednání s majiteli pozemků, které dosavadní stoprocentní bonus dostatečně nemotivoval k prodeji půdy.

Dosavadní praxe fungující od února loňského roku měla zlevnit přípravu dopravních staveb a zamezit spekulacím se zemědělskou půdou, která byla následně státem vykupována za ceny stavebních pozemků. Procentní bonusy pak měly motivovat vlastníky pozemků k rychlému uzavíraní smluv – čím rychlejší jednání, tím vyšší bonus.

Praxe sice ukázala, že se podařilo zamezit spekulacím a snížit náklady na výkupy, bonusy motivující k rychlému prodeji však nezafungovaly. Kvůli snížení výkupních cen se například téměř zastavily výkupy pozemků pro stavbu rychlostní silnice R35.

„Bonus sto procent u zemědělské půdy není s ohledem na nízké výchozí ceny dostatečně motivační. Investoři mohou nad znalecky stanovenou cenu nabídnout pouze jednotky korun, a to vlastníky k rychlému jednání většinou nepřesvědčí,“ konstatoval ministr dopravy Antonín Prachař (ANO).

Znalecky stanovené ceny zemědělské půdy se pohybují podle regionu obvykle mezi osmi až pětatřiceti korunami za metr čtvereční. Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest boudou nově schopné navýšit tuto cenu až na osminásobek. Ve výjimečných a jasně zdůvodněných případech může ministr dopravy povolit navýšení až šestnáctinásobné.

Místo sedmdesáti až pět set šedesát korun

Zatímco dnes může stát při ceně pětatřicet korun za metr čtvereční nabídnout vlastníkovi pozemku maximálně sedmdesát korun, podle novely to bude ve výjimečných případech až pět set šedesát korun. „Cíl je jasný – umožnit efektivní nastavení cen tak, aby vlastníci pozemků byli motivování k dobrovolnému prodeji. Ten je koneckonců pro obě strany nejvýhodnější variantou z hlediska času i peněz,“ řekl Prachař.

Státní investorské organizace se budou při stanovení výkupní ceny řídit závazným metodickým pokynem ministerstva dopravy. Při maximálním navýšení na osminásobek nesmí cena zemědělského nebo lesního pozemku přesáhnout tři čtvrtiny odhadní ceny stavebního pozemku. Výše bonusu bude klesat v čase podle přesně vymezených období. Zohledněny budou také finanční možnosti státu. Navýšit cenu v rozmezí osminásobku až šestnáctinásobku bude možné pouze na základě výjimky ministra dopravy, například v případech, kde dochází ke zjevné nespravedlnosti (extrémně nízké ceny zemědělské půdy).

Určité zvýšení nákladů na majetkoprávní přípravu staveb bude více než kompenzováno jejím urychlením. Jelikož protahování majetkoprávní přípravy s sebou nese velké administrativní a finanční náklady a rovněž s ohledem na to, že průtahy mohou ohrozit čerpání financí z EU, prosazuje ministerstvo co nejrychlejší přijetí návrhu.