Domů Veřejná správa Soutěž Společ...

Soutěž Společné zařízení roku zná vítěze posledního ročníku

0

23. března 2017 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže Společné zařízení roku. Akce, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, se v této podobě letos uskutečnila naposled. Od příštího roku soutěž ponese název „Cena krajiny“. Nový koncept bude SPÚ realizovat společně s Ministerstvem zemědělství, které celou akci bude zastřešovat, a také s dalšími subjekty.

Předávání cen se zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.

Zvýšení kvality životního prostředí

Společná zařízení realizovaná v pozemkových úpravách mají pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Jejich význam postupně roste v důsledku negativních dopadů klimatických změn. Společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze nebo výsadby jsou prevencí povodní i sucha.

V současném programovém období budeme čerpat finance především na projekty, které povedou ke snížení dopadu klimatických změn. Na pozemkové úpravy máme v letech 2014 až 2020 vyčleněnu částku z Programu rozvoje venkova ve výši 3,5 miliardy korun,“ řekla ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Při příležitosti vyhlášení letošních výsledků soutěže navazuje Státní pozemkový úřad spolupráci s Asociací krajů ČR.

Ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová se v rámci soutěže setkala s předsedkyní Asociace krajů ČR a hejtmankou Karlovarského kraje Janou Vildumetzovou. „S paní hejtmankou jsme se bavily o možnostech vzájemné spolupráce zejména v oblasti budování rezervy státní půdy pro rozvojové projekty státu. Naší snahou je seznámit jednotlivé kraje, k čemu je vytváření rezervy nutné a jak nám v tomto můžou pomoci. Uvítali bychom i spolupráci krajů v rámci příprav pozemkových úprav,“ řekla po setkání ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Výsledky 10. ročníku soutěže Společné zařízení roku: 

Kategorie Vítězný projekt
Opatření ke zpřístupnění pozemků Kolejové polní cesty v k. ú. Sovenice, okres Nymburk
Protierozní a vodohospodářská opatření Protierozní opatření v k. ú. Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí Realizace výsadby lokálního biokoridoru K-14 v k. ú. Bludov, okres Šumperk
Cena Státního pozemkového úřadu Protierozní opatření v k. ú. Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
Cena veřejnosti Vodohospodářské opatření v k. ú. Rtyně nad Bílinou, okres Teplice

Počet přihlášených projektů v jednotlivých kategoriích

Zpřístupnění pozemků 39
Protierozní a vodohospodářská opatření 15
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 8
Celkem přihlášených projektů 62