Domů Ekonomika Šlechtová: S ...

Šlechtová: S využitím evropských fondů nelze otálet

0

V Praze zasedala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a dalších ministrů. Jednání vedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, výkonná místopředsedkyně Rady.

 Seznámila jsem vládní kolegy se stavem čerpání evropských fondů a hodnocení rizikovosti na úrovni jednotlivých programů za uplynulý rok, včetně plánů na snížení identifikovaných rizik,“ uvedla k jednání ministryně Karla Šlechtová. Celkem bylo od počátku programového období do 30. dubna 2017 zpřístupněno žadatelům napříč všemi 10 programy 512,8 mld. Kč (příspěvek EU) ve 499 výzvách. Tato částka představuje 84,2 % hlavní alokace celého období. Příjemci evropských dotací mají smluvně přiděleno formou tzv. právních aktů a rozhodnutí o podpoře více než 159,8 mld. Kč, což činí 26,2 % vyjednaných prostředků. Na jejich účty bylo doposud vyplaceno 42,8 mld. Kč (7 % hlavní alokace).

V rámci hodnocení rizikovosti jednotlivých programů jsme zaznamenali pozitivní trend a většina programů spadá do kategorie středně rizikových. Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání dokonce mezi programy s nízkým rizikem. Naopak OP Praha – pól růstu ČR se jako jediný řadí mezi vysoce rizikové programy. Pokud nebudou v dohledné době přijata zásadní opatření ze strany magistrátu, hrozí nevyužití vyjednaných prostředků v nadcházejících letech,“ doplnila Šlechtová.

Rada dále projednala návrh technické revize Dohody o partnerství v podobě, v jaké byla schválena vládou společně s Výroční zprávou o implementaci Dohody za rok 2016 na zasedání 15. května 2017 a v jaké bude předložena Evropské komisi ke schválení. Jedná se především o snížení objemu prostředků u programů o 115 mil. EUR (cca 0,5 % vyjednaných prostředků pro ČR), které jsou financovány z Fondu soudržnosti na základě rozhodnutí Evropské komise a přehodnocení evropského rozpočtu (víceletého finančního rámce). V neposlední řadě ministryně všechny přítomné informovala o dosavadním průběhu jednání a aktivitách ministerstva v debatě o budoucí podobě politiky soudržnosti po roce 2021.

Poznámka:

Rada pro ESI fondy je poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci z ESI fondů a schází se k diskusi nad aktuálními otázkami pravidelně, přibližně každé dva měsíce. Na program jednání Rady jsou pravidelně předkládány návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, stejně jako systémová opatření nutná pro řádné a efektivní čerpání fondů EU.