Domů Ekonomika Senát schváli...

Senát schválil novelu živnostenského zákona, kterou předložilo MPO

Senát Parlamentu ČR schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Návrh připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem snížit zátěž podnikatelů a zlepšit podnikatelské prostředí v ČR.

 Novela mj. odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnických osob a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob, které jsou zapisovány do živnostenského rejstříku. Nově se též sjednocují překážky provozování živnosti, které navazují na sankční zrušení živnostenského oprávnění.

Hromadné soubory

Návrh dále zavádí možnost vydávat na žádost hromadné soubory (sestavy) s aktuálními veřejně dostupnými údaji podnikatelů a klade si za cíl zkvalitnit právní úpravu živnostenského zákona v návaznosti na aplikační praxi například úpravou zmocnění pro vydávání tržních řádů, zajištění řádného fungování centrálních registračních míst, definováním některých pojmů v návaznosti na základní registry atp.

Realizace navrhovaného zákona nepředpokládá mimořádné výdaje ze státního rozpočtu ani z ostatních veřejných zdrojů. Navrhovaná změna živnostenského zákona pozitivně ovlivní podnikatelské prostředí, což může mít příznivý vliv na konkurenceschopnost ČR.