Domů Ekonomika Senát schváli...

Senát schválil návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na vysokorychlostní internet

Senát Parlamentu ČR projednal a schválil vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Návrh, který Poslanecká sněmovna  Parlamentu ČR schválila 7. dubna, převádí do našeho právního řádu evropskou Směrnici 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Vládní návrh zákona přináší do našeho prostředí řadu opatření, díky nimž bude možné zjednodušit, zrychlit a zlevnit zavádění vysokorychlostních sítí a meziodvětvovou koordinaci.

Významnou část nákladů na výstavbu moderních sítí lze totiž přičíst neefektivnosti v procesu stavebního řízení. Ta souvisí rovněž s nedostatečným využíváním existující infrastruktury. Náklady proto může výrazně snížit využití stávajících kabelovodů, potrubí, šachet, rozvodných skříní, sloupů a stožárů, antén, věží a dalších podpůrných konstrukcí.

Vládní návrh zákona například počítá se zřízením jednotného informačního místa pro subjekty, které potřebují informace pro výstavbu vysokorychlostních sítí. Jeho garantem bude Český telekomunikační úřad. Ten bude rovněž příslušným orgánem pro řešení případných sporů.

Nová pravidla

Návrh přináší nová pravidla pro poskytování informací o fyzické infrastruktuře a sítích elektronických komunikací, plánovaných stavebních pracích a pro koordinaci stavebních prací financovaných z veřejných zdrojů.

Dalším důležitým opatřením je zajištění přístupu k fyzické infrastruktuře pro účely budování prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a průzkum v místě.  Směrnice zjednodušuje těžkopádné správní postupy při udělování povolení a odstraňuje překážky týkající se budování sítí uvnitř budov. Odstraní tak značné finanční náklady zejména ve venkovských oblastech.

Návrh zákona je výsledkem komplikovaného procesu, na němž se podílel sektor elektronických komunikací a energetický sektor. Věřím, že shoda obou sektorů umožní efektivní využívání navržených institutů. Naším cílem je zvýšit efektivitu využití existující infrastruktury, významně snížit náklady a omezit překážky při provádění nových stavebních prací.  Jde nám současně i o zachování principů hospodářské soutěže, aniž by to mělo nepříznivý dopad na bezpečnost a provoz existující veřejné infrastruktury,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Schválení zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací je jedním z nejdůležitějších opatření na straně státu, které zjednodušuje výstavbu sítí pro rychlý internet, odstraňuje administrativní překážky a vytváří podmínky pro rozvoj digitální ekonomiky.