Domů Ekonomika Senát schálil...

Senát schálil novelu zákona o elektronických komunikacích

0

Senát Parlamentu ČR schválil několik návrhů novel zákonů, předkládaných Ministerstvem průmyslu a obchodu. Mezi nejdůležitější schválené body patřil jednoznačně návrh novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. Tato novela se týká přechodu televizního vysílání na moderní vysílací formát a velmi významně se dotýká posílení práv zákazníků telefonních operátorů. Schválena byla výraznou většinou 50 hlasů.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo i v Senátu prosadit novelu tohoto zákona, a to tak výraznou většinou. Děkuji všem senátorům napříč politickým spektrem. Je to nesmírně pozitivní zpráva pro české spotřebitele,“ uvedl po projednání v plénu Senátu Parlamentu ČR ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Klíčovou součástí schválené novely jsou opatření, která posilují ochranu spotřebitelů v oblasti elektronických komunikací. Úprava obsahuje významné zkrácení možnosti přenesení telefonních čísel mezi operátory na českém trhu. Stanoví maximální délku výpovědní doby v případě přenesení čísla na 10 dnů. Obsahuje též ustanovení, že součástí smlouvy mezi účastníkem a operátorem musí být ujednání o  rozsahu jednostranných změn smlouvy a o způsobu jejich oznámení účastníkovi včetně oznámení možnosti případného odstoupení od smlouvy. Novela též přináší povinnost operátorů informovat účastníky o jejich právu odstoupit od smlouvy bez sankce v případě jednostranné změny smlouvy ze strany operátora. Návrh upravuje sankce, které může uložit Český telekomunikační úřad jako regulátor trhu.

Zlepšení konkurenčního prostředí

„Naší jednoznačnou snahou bylo zlepšení konkurenčního prostředí na našem telekomunikačním trhu. To v konečném důsledku povede ke zlepšení služeb a cen a to především pro běžné spotřebitele, které dosud patří mezi nejvyšší v celé EU. Je zřejmé, že tlak státu a spotřebitelů už přinesl první výsledky a že operátoři již v minulých týdnech přišli s atraktivnějšími cenovými nabídkami. Nesmírně důležité je pro nás významné zvýšení práv spotřebitelů a jejich ochrany.  Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo novelu zákona ve prospěch českých spotřebitelů přes výhrady části opozičních senátorů prosadit,“ uvedl v Senátu ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Návrh zákona o elektronických komunikacích též realizuje Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Vypořádává se s problematikou přechodu digitálního vysílání České televize na formát DVB-T2 s ohledem na její specifický veřejnoprávní charakter daný zvláštním zákonem o České televizi.

„Chtěl bych poděkovat senátorům, že výrazně podpořili náš návrh a umožnili bezproblémový přechod na formát DVB-T2.  Ten v budoucnu zajistí bezplatný příjem televizního signálu pro všechny české diváky. V případě nepřijetí novely by totiž byl ohrožen bezplatný příjem televizního signálu až pro šedesát procent domácností,“ dodal ministr Jiří Havlíček.

Zákon o České obchodní inspekci

Dalším důležitým bodem, který Senát projednával a schválil, byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Schválení novely přinese České obchodní inspekci nové kompetence, které jí umožní provádět v potřebném rozsahu kontrolu na trhu tak, aby její kontrolní činnost držela krok s rozvojem a metodami nových forem prodeje.

„Nové kompetence, jako je například za určitých vymezených podmínek vstupovat do objektů podnikatelů, používat krycí prostředky, vyžadovat informace o osobách podnikajících na internetu, jsou nesmírně důležité pro to, abychom mohli v ještě větší míře chránit české spotřebitele a dokázali reagovat na změny prodejních metod, nástup internetových forem prodeje a chování některých prodejců,“ uvedl ministr Jiří Havlíček.

Diskusi vedli senátoři především kolem možnosti používání krycích dokladů kontrolních pracovníků ČOI. Jak zdůraznil ministr Havlíček, tento instrument bude přísně kontrolován a používán pouze v nevyhnutelných případech především při kontrolách autobazarů a předváděcích akcí, tedy v boji s tzv. šmejdy.