Domů Veřejná správa O e-tržiště n...

O e-tržiště není velký zájem. Kdo nemusí, ten je nepoužívá

0

E-tržiště a elektronické aukce přispívají k efektivnějšímu a transparentnějšímu vynakládání veřejných financí, velký zájem o ně ale není. To si alespoň myslí zástupci z veřejné i soukromé sféry, kteří používání elektronických aukcí zhodnotili na konfereci „E-tržiště a e-aukce ve veřejných zakázkách, praxe elektronizace a vize do budoucna“.

Elektronická tržiště fungují od začátku května minulého roku. Podle úředníků z Ministerstva vnitra bylo první období jejich používání relativně úspěšné. E-aukce přispěly k efektivnějšímu a transparentnějšímu hospodaření s veřejnými penězi a pomáhají úřadům šetřit.

O aukce přes internet však není příliš velký zájem. Kdo je používat nemusí, ten to nedělá a dodavatelé tak nemají zájem se v systému registrovat. Práce se systémem totiž vůbec není jednoduchá a právě na to se má napříště Ministerstvo vnitra zaměřit.

„Většina výsledků nás nepřekvapila, potvrzují naše očekávání. Z praxe víme, že zadavatele nejvíce trápí složitost systému. Naše data potvrzují, že 83 % úředníků by uvítalo jeho zjednodušení. Podle téměř 40 % jsou e-tržiště složitá natolik, že proces zadávání nijak neusnadňují ani nezrychlují. Na tom by se podle nás mělo začít pracovat co nejdříve,“ vyhodnotil výsledky průzkumu Tomáš Langr, ředitel společnosti OTIDEA, která konferenci pořádala.

Na e-tržištích bylo zadáno celkem 13 490 zakázek za 1,176 miliardy korun, z toho 72 % zakázek v kategorii dodávek, 23 % u služeb a 5 % u stavebních prací. Statistiky jasně prokázaly, že e-tržiště zatím využívají pouze povinné subjekty – necelých 93 % zakázek zadal stát a 7 % jeho příspěvkové organizace. Do loňska se na používání nového systému proškolilo 1 738 úředníků.