Domů Veřejná správa Náklady minis...

Náklady ministerstev na externí právníky, konzultanty a poradce vzrostly až o devadesát procent

0

Za právníky, konzultanty a poradce utratily ministerstva loni o desítky procent více než v roce 2010. Za dva roky vzrostly například výdaje ministerstva životního prostředí na tyto služby o více než devadesát procent. Úřady navíc utrácí více, i když mají na danou problematiku vlastní odborníky. Zjistili to kontroloři z Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Kontroloři z NKÚ si posvítili na výdaje celkem tří ministerstev. Do jejich hledáčku se tak kromě ministerstva životního prostředí dostalo i ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj.

Mimo výdajů na konzultační, poradenské a právní služby kontrolory zajímalo i to, kolik úřady utratily za odbornou literaturu a tisk, nákup kancelářského nábytku a vybavení, školení zaměstnanců nebo služby překladatelů.

Za konzultanty, poradce a právníky byl však rozdíl v útratě mezi roky 2010 a 2012 nejvyšší – výdaje na ně vzrostly o desítky procent. Nejhůře dopadlo ministerstvo životního prostředí. Za dva roky stouply náklady resortu na tyto služby o 91 procent.

Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenali kontroloři u ministerstva průmyslu a obchodu. Zatímco v roce 2011 výdaje příliš nevzrostly, loni už byly více než dvojnásobné oproti roku 2010.

Statisíce na věcný návrh zákona

„Ministerstvo průmyslu a obchodu například zaplatilo externí advokátní kanceláři za zpracování věcného návrhu zákona 239 tisíc korun, přestože danou problematiku měl na ministerstvu ve své působnosti odbor ekologie, který v té době disponoval čtyřiadvaceti zaměstnanci,“ píše se ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu.

Ministerstvo pro místní rozvoj si zase nechalo externí advokátní kanceláří zpracovat třístránkové kontrolní stanovisko za celkem 240 tisíc korun. Tím však utrácení na úřadu zdaleka nekončí.

„Tentýž resort pak zaplatil 1,1 milionu korun za sepsání směrnice, koncepčních návrhů a metodických materiálů k problematice centralizovaného zadávání veřejných zakázek,“ doplňuje NKÚ. A to přesto, že na dvou odborech zabývajících se touto tematikou v té době pracovalo bezmála padesát úředníků.

Úřad si však nechce kritiku od NKÚ nechat líbit. V reakci na zprávu kontrolorů vydal resort reakci, podle které neměl na zavedení a provozování resortního systému centralizovaného zadávání dostatek pracovníků a pro úřad se jednalo o novou činnost.

Zaměstnanci úřadu měli jinou práci

„Osmačtyřicet zaměstnanců uváděných v tiskové zprávě NKÚ má jinou pracovní náplň a jejich kapacita je plně alokována na jiné agendy, za jejichž výkon ministerstvo dle platných právních předpisů odpovídá,“ píše se v reakci ministerstva.

Se samými jedničkami nevyšlo z hodnocení NKÚ ani ministerstvo životního prostředí. To si nechalo externí společností zpracovat plán odpadového hospodaření za více než půldruhého milionu korun. Přitom právě ministerstvo životního prostředí je ústředním garantem odpadového hospodářství v Česku a na jeho odboru odpadů v té době pracovalo minimálně sedmnáct lidí.

Ve své zprávě se kontroloři odvolávají na nález Ústavního soudu. V tom se mimo jiné praví: „Je-li stát k hájení svých právních zájmů vybaven příslušnými organizačními složkami, finančně i personálně zajištěnými ze státního rozpočtu, není důvod, aby výkon svých práv a povinností v této oblasti přenášel na soukromý subjekt.

Kontrola tak podle zaměstnanců NKÚ potvrdila, že ministerstva využívají externích poradců, konzultantů a právníků i v případě, že disponují úředníky, kteří mají danou problematiku řešit.