Domů Veřejná správa Na ozdravné p...

Na ozdravné pobyty pro děti ze smogových oblastí dáme 40 milionů

0

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR otevírají novou výzvu, která spojí péči o zdraví dětí s ekologickou výchovou. Na ozdravné pobyty pro děti z mateřských i základních škol, lesních školek či dětských skupin z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší půjde z Národního programu Životní prostředí celkem 40 milionů korun. Příjem žádostí odstartuje 4. září.

„Nová výzva je dalším dílkem do skládačky našeho boje proti smogu. Ten zahrnuje nejen legislativní opatření jako např. novelu zákona o ochraně ovzduší umožňující mimo jiné kontroly kotlů v domácnostech tam, kde lidé porušují zákon a spalují nevhodné palivo či odpad. Pro zlepšení kvality ovzduší máme i dotační nástroje jako třeba kotlíkové dotace pro občany celé ČR a další podporu pak pro obce i průmyslové podniky. Ozdravné pobyty s ekovýchovným programem pro děti jsou k tomu navíc i dalším krokem ke stabilizaci vzdělávání, výchovy i osvěty s ekologickým zaměřením u nás. Zde navazujeme na sérii předchozích dotačních titulů, v nichž jsme z národních zdrojů přispěli na ozdravné pobyty pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší již čtyřikrát. Celkem jsme uvolnili 75 milionů korun, přičemž poslední pobyty proběhly letos v dubnu,“ shrnuje ministr Richard Brabec přínos a zaměření nového dotačního titulu a zdůrazňuje: „Tentokrát však finanční injekce státu cílí na projekty, které spojí ozdravné pobyty a ekologickou výchovu.“

„V tomto případě směřujeme pomoc dětem mateřských a základních škol v oblastech nejvíce postižených smogem. Konkrétně jde o místa, kde denní koncentrace prachových částic v pětiletém klouzavém průměru překračovala 50 mikrogramů na m3. Pořadatelé ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem z takovýchto oblastí můžou získat až 400 tisíc korun v závislosti na délce pobytu,“ doplňuje ministr Brabec.

Minimálně pět dní

Pobyty by měly trvat minimálně pět dní a probíhat mají na území s vyhovující kvalitou ovzduší. „Kromě samotného vzdělávacího programu musí pobyty zahrnovat také intenzivní kontakt s přírodou. Výukový program by měl probíhat minimálně šest hodin denně, částečně venku na čerstvém vzduchu a má se věnovat i ochraně ovzduší. Školám jej zajistí kvalifikovaný lektor nebo organizace, která se zabývá environmentálním vzděláváním minimálně 2 roky,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Dotované pobyty budou probíhat vždy od podzimu do jara, kdy je smogových situací nejvíce a jejich negativní dopad na zdraví lidí je nejvýraznější. Konkrétní období konání pobytů je stanoveno od 1. října 2018 do 30. dubna 2019 nebo od 1. října 2019 do 30. dubna 2020. Seznam smogem postižených oblastí najdou zájemci o dotaci v dokumentaci k výzvě č. 13/2017 (https://www.sfzp.cz/sekce/890/k-vyzve-13-2017/). Seznam těchto míst splňujících kritéria pro získání dotace jako oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na zmíněném odkazu doplňuje i přehled míst, která jsou k pořádání ozdravných pobytů vhodná.

Dotaci lze čerpat jak na ubytování, stravování a hromadnou dopravu žáků, tak i na zajištění odborného ekologického výukového programu, tedy na pedagogy a pomůcky přímo spojené s ekologickou výchovou. Důležité je, aby výuka probíhala hravou, interaktivní a tvořivou formou, která vychází z rámcových cílů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) [2],“ upřesňuje možnosti získání dotace ředitel Valdman.

Pro mateřské školy, lesní mateřské školy či základní školy

O finanční příspěvek mohou od 4. září do 30. listopadu 2017 žádat mateřské školy, lesní mateřské školy či základní školy. Oproti minulé výzvě mohou být žadateli navíc i zřizovatelé dětských skupin, tedy subjekty, které nejsou zařazeny do sítě škol. Jedna organizace může čerpat až 400 korun na den a žáka u pobytů na více než 9 nocí, nebo až 350 korun na den a žáka u pobytů na 4 až 8 nocí, přičemž maximální výše dotace na jednoho žadatele může dosáhnout až 400 tisíc korun v závislosti na délce pobytu.

Bližší informace mohou zájemci získat na bezplatné lince SFŽP ČR 800 260 500, na e-mailové adrese info@sfzp.cz nebo mohou využít osobních konzultací na kterémkoli krajském pracovišti SFŽP ČR.