Domů Veřejná správa MPSV vyrazilo...

MPSV vyrazilo do obcí podpořit sociální práci

0
Barnevernet

Pracovníci ministerstva zamířili do terénu a díky projektu nazvanému Systémová podpora sociální práce v obcích vnikly tři oblastní kanceláře, a to v Hradci Králové, Olomouci a Praze. Metodici a právníci jsou připraveni řešit otázky výkonu sociální práce přímo v městech a obcích zapojených do projektu, ale nejenom v nich. 

Smyslem projektu je nejen pomoci metodickou podporou nebo  právní radou, ale také získat informace o podmínkách a možnostech výkonu sociální práce v obcích a pomoci k jejich zlepšení,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Sociální práce je jedním z nejdůležitějších nástrojů prevence sociálního vyloučení v České republice. Podpora jejího výkonu přímo v obcích je důležitá, zejména protože představitelé obcí jsou občanům nejblíže, znají nejlépe místní situaci i problémy, díky čemuž mohou poskytovat velmi účinnou, rychlou a efektivní pomoc všem sociálně vyloučeným osobám nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým. Nejčastěji se jedná o nejzranitelnější osoby, které se bez podpory neobejdou. Patří mezi ně senioři, lidé pečující o své blízké, samoživitelky s dětmi nebo lidé bez domova.

Patnáct obcí už získalo podporu pro vlastní projekty

MPSV nyní spolupracuje s 15 obcemi, které získaly finanční podporu na své vlastní projekty. Do projektu se zapojily obecní úřady v  Bučovicích, Havlíčkově Brodě, Hodoníně, Holešově, Hradci Králové, Chrudimi, Jilemnici, Kladně, Kolíně, Litvínově, Lovosicích, Moravském Berouně, Mostě, Písku a Valašském Meziříčí. Na základě finanční podpory projektů mohou zapojit do výkonu činností sociální práce více sociálních pracovníků, a tím zlepšit dostupnost sociální práce jak pro stávající, tak i potenciální klienty. Ze spolupráce obcí a ministerstva vzniknou také podklady pro koncepční a metodickou činnost ministerstva.

V letošním roce jsou v rámci projektu plánovány dva workshopy zaměřené na aktuální témata z oblasti sociální práce a budou vydána dvě čísla publikace Zpravodaj sociální práce v obcích. Pracovníci MPSV vyrazí i na Slovensko, kde se budou snažit získat informace a zkušenosti, které budou využitelné i pro praxi v ČR.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, a to ve výši téměř 44,6 milionu Kč. Více informací o projektu naleznete na adrese http://www.mpsv.cz/cs/25939.