Domů Dění v regionech MPO připravil...

MPO připravilo první výzvu v programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

brownfields

Cílem nového národního Programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.

Základní myšlenkou Programu je přinést řešení pro tyto mnohdy nebezpečné areály a plochy a prostřednictvím jejich nového podnikatelského využití tyto regiony hospodářsky pozvednout a přispět tak k zahlazování jejich ekonomických disparit.

2017 – 2023

První pilotní výzva pro rok 2017 je vypsána na částku 100 mil. Kč. Realizace Programu je navržena v letech 2017 – 2023, kdy celková alokace finančních prostředků Programu činí 2 mld. Kč, které budou postupně uvolňovány v souladu s absorpční kapacitou území. Žadateli o dotace v Programu mohou být obce a kraje. Při hodnocení žádostí o zařazení do Programu bude kladen důraz na efektivitu předložených projektů.