Domů Veřejná správa Ministerstvo ...

Ministerstvo dopravy vylepšuje centrální registr vozidel

0

Jak vylepšit centrální registr vozidel? Na řešení této otázky pracují úředníci z Ministerstva dopravy, kteří za poslední dva týdny několikrát navštívili registrační místa ve městech, kde si lidé mohou přihlásit nové auto nebo nahlásit změny u toho starého. Jedním z měst, které ministerští úředníci navštívili, byla i Olomouc.

Společným cílem jednání v Olomouci a dalších městech bylo také další prohloubení komunikace mezi ministerstvem a obcemi, které čelily při startu nového centrálního registru obtížím. „Otevřená komunikace s úředníky obcí s rozšířenou působností je pro nás velmi důležitá, a výjezdy našich zaměstnanců do obcí za účelem dalšího prohlubování spolupráce proto budou pokračovat. Řadu aplikačních změn v registru jsme zavedli právě na základě přání, připomínek a reakcí úředníků,“ komentoval jednání mezi ministerstvem a úředníky z registračních míst ministr dopravy Pavel Dobeš.

Starostové a tajemníci obcí se s Ministerstvem dopravy shodli na tom, že již nechtějí řešit potíže spojené se spuštěním registru. Podstatné je podle nich jeho další měřitelné zlepšování a otevřený přístup ministerstva v této otázce hodnotí pozitivně. „Komunikativní přístup Ministerstva dopravy vítám. Svaz bude nadále sledovat změny ve fungování centrálního registru a hájit zájmy obcí s rozšířenou působností,“ potvrdil předseda Svazu měst a obcí České republiky Dan Jiránek.

Obce dostanou za problémy s registrem více peněz

Za smířlivějším slovníkem starostů může stát i zvýšení kompenzací, které ministerstvo zaplatí obcím za problémy se spuštěním registru. „Bylo rozhodnuto, že Ministerstvo dopravy poskytne obcím s rozšířenou působností účelovou dotaci ve výši pět tisíc korun na každé registrační místo. Celkem tak ministerstvo vyplatí přibližně patnáct milionů korun,“ vysvětlil mluvčí Ministerstva dopravy Jakub Žižka.

Zmíněná kompenzace ale není první, kterou ministerstvo obcím přislíbilo. První dotace činila asi deset tisíc korun na registrační místo. Dohoda na zvýšení dotace vzešla z jednání mezi Ministerstvem dopravy a Svazem měst a obcí České republiky, který v této věci zastupoval a hájil zájmy obcí s rozšířenou působností, pod které agenda spojená s registrací aut spadá. „Rozhodnutí Ministerstva dopravy vítám, pracovníci příslušných obcí a měst se potýkali s nemalými problémy. Řešení komplikací znamenalo pro města a obce výdaje navíc, někdy i přesahující stanovenou kompenzaci,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí Jiránek.

Peníze za problémy se startem nového Centrálního registru vozidel chce i ministerstvo, které jedná s jeho dodavatelem o finančním narovnání. „V této chvíli ještě není jasné, o jakou částku půjde. Jednání mezi Ministerstvem dopravy a společností ATS – Telcom Praha a.s. ještě nebyla uzavřena,“ doplnil mluvčí ministerstva Jakub Žižka. Výsledná částka by ale měla být dohodnuta v nejbližších dnech.

Hlavní změna je napojení na základní registry

Zásadní změna nového registru vozidel na úředníky z měst a obcí s registračními místy teprve čeká. Tou změnou je připojení systému na základní registry, které by mělo urychlit ztotožnění majitele vozidla. To znamená, že člověk, který přijde nahlásit změnu na svém autě, prokáže jeho vlastnictví pouze předložením občanky. Víc dokladů by úředníci po napojení systému na centrální registry neměli potřebovat ani požadovat.

Metodiku pro napojení Centrálního registru vozidel na základní registry připraví ministerstvo do konce roku, hned potom co skončí stávající fáze testování. Před samotným napojením bude ale nutné proškolit i zaměstnance obcí s rozšířenou působností, kteří budou registr spravovat.