Domů Veřejná správa Ministerstvo ...

Ministerstvo diskutuje s odborníky o elektronizaci zdravotnictví

0

Jak postupuje elektronizace českého zdravotnictví? S tím seznámili zástupci Ministerstva zdravotnictví odborníky z řad lékařů a zdravotních pojišťoven v semináři, který navázal na ukončenou soutěž o návrh hospodárného a funkčního eHealth.

„K přípravě semináře navazujícího na vyhodnocení soutěže o návrh hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví jsme se rozhodli především z důvodu objasnění potřeby tohoto systému budoucím uživatelům i odborné veřejnosti,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Petr Nosek.

Nejlepší návrh získal jen 79 % bodů

Do soutěže, kterou ministerstvo vyhlásilo letos v půlce září, nakonec dorazilo jedenáct návrhů, z nichž devět splňovalo požadované parametry. Podle odborné komise byl však nejlepší návrh společnosti Microsoft.

I když vybraný projekt zpracoval podle názoru komise většinu potřebných prvků elektronizace zdravotnictví do největšího rozsahu a podrobností, získal pouze 395 z 500 možných bodů. To je asi 79 %. I přes výhrady komise k některým částem projektu však návrh nejlépe vyřešil důležité prvky jako je pacientský portál, výměna zdravotnické dokumentace či elektronické předepisování léků a propojení s mezinárodními systémy.

V přípravě finální podoby elektronizace českého zdravotnictví se však ministerstvo neomezuje pouze na vítězný návrh. „V rámci práce odborné poroty i pracovních skupin se podařilo nalézt řešení, které vhodně kombinuje pozitivní přínosy všech návrhů a reflektuje názory nezávislých odborníků v pracovních skupinách. Výsledný koncept poslouží jako kvalitní podklad pro další práci na elektronizaci zdravotnictví,“ vysvětlil nezávislý odborník z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a člen poroty soutěže Martin Nečaský.

Zapojení nezávislých odborníků do soutěže chválil i ministr zdravotnictví Leoš Heger. „Jsem rád, že se nám daří do projektu elektronizace zdravotnictví zapojovat nezávislé odborníky, kteří tvořili i většinu hodnotící komise návrhů. Jsem přesvědčen, že by nebylo správné, aby o odborných parametrech řešení rozhodovali pouze ministerští úředníci od stolu. Otevřená a kultivovaná debata, jak doufám, přispěje ke klidu všech, kteří prozatím o projektu z různých důvodů pochybují,“ poznamenal ministr Leoš Heger.

Cíl: Přesvědčit pochybovače

O projektech spojených s elektronizací českého zdravotnictví však nepochybují jen odborníci. Přípravy soutěže o hospodárný a funkční eHealth se například odmítli zúčastnit zástupci Transparency International. Ministerstvo je přitom k účasti na soutěži zvalo. „Kontaktoval mě náměstek ministra zdravotnictví a zval nás ke spolupráci na této soutěži. Já jsem to za Transparency International odmítl, takže žádná spolupráce nebyla,“ komentoval to ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. K zavádění e-governmentu a k zakázkám s ním spojeným je totiž Ondráčka mimořádně kritický. „Prostě jsme s tím nechtěli mít nic společného,“ dodal ještě.

Aby ministerstvo nezadalo důvod k dalším pochybám, snaží se s odborníky a veřejností komunikovat pokud možno otevřeně. Součástí této snahy byl i zmíněný seminář, na kterém se odborníci z řad zdravotních pojišťoven, lékařských společností a i samotní lékaři, kteří se problematikou elektronického zdravotnictví dlouhodobě zajímají, nejprve seznámili s výsledky soutěže a poté diskutovali systémové parametry řešení. „Věřím, že toto setkání napomůže rovněž k objasnění výhod elektronizace zdravotnictví, které přinese v konečném důsledku samotným občanům v praxi,“ dodal náměstek ministra Petr Nosek.

Na elektronizaci českého zdravotnictví v praxi si však lidé ještě počkají na příští rok. Do 3. ledna příštího roku mají být předloženy jednotlivé projektové návrhy na elektronizaci zdravotnictví a v prvním pololetí budou následovat otevřená výběrová řízení. Na funkční eHealt může přitom ministerstvo v následujících třech letech vyhradit maximálně půl miliardy korun.