Domů Veřejná správa Evropská komi...

Evropská komise dala zelenou největšímu projektu, který má zlepšit kvalitu životního prostředí

0

Více než dvě miliardy korun přislíbila Evropská komise na odstranění pozůstatků po těžbě ropy poblíž Moravské Nové Vsi. Zabrání se tak prosakování ropy do půdy a podzemních vod, které zásobují pitnou vodou až čtyřicet tisíc lidí na Hodonínsku a částečně i Břeclavsku. Pokud navíc Česká republika stihne podporu z evropských fondů úplně vyčerpat, bude to největší dotace na projekt z Operačního programu Životní prostředí za celé končící programovací období 2007-2013.

„S velkým potěšením jsme obdrželi rozhodnutí vydané Evropskou komisí, kterým schvaluje finanční příspěvek z Fondu soudržnosti pro velký projekt Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí pro fondy EU, ekonomiku a politiku životního prostředí Jan Kříž.

Celkové náklady na projekt dosáhnou téměř osmdesáti milionů eur, takže více než dvou miliard korun. „Projekt svou realizací bude mít nejen příznivý dopad na životní prostředí, ale zároveň významně přispěje k čerpání finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí,“ komentoval Kříž. Odstranění pozůstatků po těžbě ropy má naději na to stát se dosud největším českým projektem dotovaným z Evropské unie, který má za cíl zlepšit kvalitu životního prostředí.

Ochrání podzemní vody i lužní lesy

Díky projektu mají zmizet staré ekologické zátěže po průzkumu, těžbě a úpravě ropy v oblastech na Hodonínsku a Břeclavsku, kde se přirozeně shromažďuje voda. Žadatel o dotaci, státní podnik Palivový Kombinát Ústí, tak chce ochránit i zdroje podzemní vody pro veřejný vodovod a ekosystémy okolních lužních lesů.

Na Hodonínsku a Břeclavsku se těžila ropa od dvacátých let dvacátého století až do jeho konce. V roce 1990 těžaři bývalý dobývací prostor Hodonín zakonzervovali, protože bylo vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje Moravská Nová Ves. Těžba u Týnce ale pokračovala dál – ložiska tedy úplně dotěžená nejsou a z nedostatečně zlikvidovaných sond prosakuje ropa do země a podzemních vod. To představuje vysoké riziko nejen pro chráněnou oblast u Moravské Nové Vsi, ale i pro zdroje vody, které zásobují čtyřicet tisíc lidí na Hodonínsku a částečně i Břeclavsku.