Domů Veřejná správa Dodržování ry...

Dodržování rychlostních limitů kontrolovalo víc než devět set policistů

0
Policie

Více než devět set policistů dohlíželo a kontrolovalo ve středu 19. dubna dodržování rychlostních limitů v rámci Speed Marathonu. Do této preventivní celoevropské akce se Policie ČR zapojila v letošním roce poprvé. Na základě naší výzvy občané od 1. února do 28. února na mapě Speed Marathonu označili více než sedmdesáti sedmi tisíci hlasy celkem 10 796 míst nacházejících se po celé České republiky, která považují za riziková a problematická.

Policisté označená místa a lokality vyhodnotili a na základě předem určených kritérií (např. četnost hlasů, konkrétní dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě, množství dopravních nehod, frekvence provozu a další.) vybrali 1 047 míst, kde ve středu dohlíželi a kontrolovali dodržování rychlostních limitů.

Policisté během čtyřiadvaceti hodin, kdy akce probíhala, na celém území republiky zjistili 2 522 překročení rychlosti. Více než dva tisíce přestupků na místě vyřešili blokově a ostatní oznámili do správního řízení. Policisté při kontrolách odhalili jedna dvacet řidičů pod vlivem alkoholu a osm pod vlivem návykových látek.

1 047 měřených míst

Policisté na základě tipování občanů vybrali celkem 1 047 míst, na kterých v průběhu čtyřiadvaceti hodin po určitou dobu měřili rychlost. V průměru tedy policisté na každém z vybraných míst zjistili dva přestupce, kteří nedodrželi nejvyšší povolenou rychlost. Díky velkému zájmu jak občanů, což dokazuje i množství tipů zobrazených na stránkách Speed Marathonu, ale i zájmu médií, která nám velmi pomohla v informování veřejnosti o této akci, se podařilo lidem vštípit myšlenku projektu. Tím veřejnost přimět k zamyšlení nad problematikou nedodržování rychlostních limitů a mnohdy i velmi tragickými následky nehod zapříčiněných překročením rychlosti.

V tuto chvíli stále probíhá vyhodnocování celé akce a na základě provedených analýz v různých lokalitách se policisté i v budoucnu na nejvíce problematická místa opět zaměří.

Díky pozitivním ohlasům z řad široké veřejnosti, médií i z řad zástupců měst se s největší pravděpodobností i v dalším roce opět připojíme k tomuto celoevropskému projektu.