Domů Veřejná správa Co s odpadky?...

Co s odpadky? Produkovat jich méně a motivovat ke třídění

0
skládka

Skládkování odpadů nemá v Evropě zelenou a v pomyslné odpadové hierarchii rozhodně není na špici. Zohlednit tento trend má Plán odpadového hospodářství České republiky na příštích deset let, který dnes předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR veřejnosti k připomínkování. Posílit by podle něj měla recyklace a snaha, aby lidé produkovali odpadků méně.

Dlouhodobá strategie nakládání s odpady České republice znatelně chybí. Na její neexistenci se zadrhla například i unijní podpora pro výstavbu nové spalovny v Chotíkově u Plzně. To by se ale mělo od příštího roku změnit. V tom, jak se Česko hodlá v budoucnu vypořádat se svými odpadky, bude jasněji díky Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024.

Dokument vzešel z dílny Ministerstva životního prostředí ČR a poprvé je jeho součástí i Program předcházení vzniku odpadů. Úřad tím naznačuje, jaké formy nakládání s odpady dostanou přednost podle celoevropské odpadové hierarchie.

„Plán odpadového hospodářství jsme vytvořili v rekordně krátkém čase společně s členy Rady odpadového hospodářství, ve které mají zastoupení všechny zájmové skupiny, jichž se odpadová politika dotýká,“ komentovala vznik nového plánu náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová.

Odpady znovu využít

Základním cílem nové strategie je předcházení vzniku odpadu. Ministerstvo chce spolupracovat s potravinovými bankami, znovu využívat výrobky jako suroviny a šetřit tak přírodní zdroje. „Uvažujeme také o recyklační slevě, která může obce i jednotlivce motivovat k omezování odpadu, který končí na skládkách. Konkrétní motivační i finanční prvky budou předmětem zákona o odpadech, jehož teze představí ministerstvo v září letošního roku,“ komentuje nový plán náměstkyně ministra Berenika Peštová.

Podpory se dočká hlavně recyklace. Ministerstvo chce u komunálních odpadů do roku 2015 zavést tříděný sběr nejen u papíru, plastů a skla, ale i kovů. Do roku 2020 je pak cílem ministerstva zvýšit nejméně na padesát procent hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu.

Prioritou pro biologicky rozložitelné odpady je podle nové strategie nejlépe okamžité povinné stanovení systému odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích, čímž by pokleslo maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky maximálně na pětatřicet procent z celkové hmotnosti v roce 2020.

Z priorit Plánu odpadového hospodářství vyplývá i nezbytnost stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Na Plán odpadového hospodářství tak přímo navazuje nový programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, který definuje podporu evropských fondů v oblasti životního prostředí v ČR.