Domů Ekonomika České podniky...

České podniky získaly cenné informace o patentování při exportu

0

Podpora exportu a právo průmyslového vlastnictví byly tématem v pořadí druhého odborného semináře, který uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Jeho cílem bylo poskytnout českým firmám informace o patentové ochraně v ČR a v zahraničí a rozebrat exportní příležitosti spojené s efektivní ochrannou práv duševního vlastnictví.

Semináře se zúčastnilo na devadesát zástupců českých firem, advokátních kanceláří a zástupců odborné veřejnosti, kteří měli zájem získat inspiraci a nové informace ohledně exportních příležitostí spojených s účinnou ochrannou práv duševního vlastnictví.

Jakým způsobem nakládat s patentovou informací, jaké jsou trendy v řízení duševního vlastnictví v podnicích, jaká rizika jsou spojená s porušováním průmyslových práv, či jaké jsou možnosti podpory patentových aktivit z fondů EU – to vše zaznělo z úst odborníků MPO, Úřadu pro průmyslové vlastnictví i praxe.

O důvodech a výhodách patentování v USA hovořila Hana Horálková ze společnosti Linet, který je úspěšným exportérem zdravotnické techniky do řady států celého světa, mimo jiné i do USA. Martin Bali-Jenčík ze ŠKODA AUTO představil opatření, kterými společnost celosvětově chrání své duševní vlastnictví.

Seminář uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, který zároveň vyjádřil důvěru v proexportní potenciál českých firem. „Využívání patentových systémů, zvláště v mezinárodním prostředí, může českým firmám významně posílit jejich konkurenceschopnost a pomoci při expanzi na zahraniční trhy,“ uvedl náměstek Vladimír Bärtl. „Schopnost efektivní právní ochrany vlastních produktů a orientace v ochraně práv duševního vlastnictví v konkrétní exportní lokalitě jednou z důležitých konkurenčních výhod,“ dodal náměstek ministra Vladimír Bärtl.

Vyvrácené mýty

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl podtrhl význam patentování v zahraniční a vyvrátil některé mýty spojené s ochranou průmyslového vlastnictví. „Je třeba zdůraznit, že systém ochrany průmyslového vlastnictví není tak složitý a nákladný jak se o něm traduje, a že některé jeho komponenty je možné využívat dokonce zadarmo, a přesto se tak posunout k výraznému podnikatelskému úspěchu.

Bezesporu máme dost šikovných techniků, vývojářů, inovátorů, máme dlouhou tradici a stále silný průmysl. Přiměřeným a znalým používáním systému ochrany průmyslových práv můžeme dosáhnout násobně lepších výsledků,“ uvedl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl.

V závěrečné prezentaci poté Robert Wenzel ze sekce fondů EU MPO hovořil o projektu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví: „Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví,“ uvedl Robert Wenzel. Vysvětlil, že mezi podporovanými aktivitami jsou mimo jiné vynálezy či patenty, ochranné známky a užitné vzory a výše dotace je 40 tisíc až jeden milion korun.