Domů Ekonomika Průmysl a zah...

Průmysl a zahraniční obchod se drží, stavebnictví je v krizi

0

Produkce českého průmyslu v září meziročně vzrostla o 2,5 procenta, i tak jde o nejpomalejší tempo od prosince roku 2009. Ještě hůře je na tom stavební produkce, ta v září klesla meziročně o 6,7 procenta. Přívětivější čísla naopak přináší zahraniční obchod – podle předběžných údajů se vývoz zvýšil o 7,8 procent a dovoz o 3,5 procenta.

Vyplývá to nejnovějších čísel Českého statistického úřadu. „Zářijové výsledky zatím neodpovídají ochlazování reálné ekonomiky, které již několik měsíců naznačují předstihové indikátory. Dobré výsledky nadále vykazuje rozhodující automobilový průmysl, což se příznivě projevuje na vývoji dodavatelských odvětví. S ubývajícími zakázkami, ale můžeme očekávat snížený růst celého průmyslu,“ upozorňuje ředitel odboru ekonomických analýz ministerstva průmyslu a obchodu Jaroslav Vomastek.

Statistiky dokládají postupné zpomalování tempa růstu českého průmyslu, jehož kondice je v rozhodující míře svázána se zahraničním odbytem, nejvíce s Německem. Průmysl nyní táhne pouze automobilový průmysl s dvouciferným meziročním přírůstkem produkce, další významná odvětví klesala nebo vykázala jen mírný růst.

Důležitá situace v eurozóně

Podle prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela bude nyní rozhodující, jak rychle a efektivně se podaří vyřešit současnou dluhovou krizi v eurozóně. „Předlužení některých států a s tím spojené problémy velkých bank a dosavadní tápání evropských státníků, jak si s těmito problémy dlouhodobě a efektivně poradit, způsobují rostoucí nejistotu jak mezi firmami, tak obyvatelstvem. Českým podnikům se v uplynulém období docela slušně dařilo, ale nyní jsou stále opatrnější. Firmy sice získávají hodně nových zakázek v zahraničí, ale v tuzemsku jejich objem opakovaně klesá. Poptávka spotřebitelů stagnuje a je zřejmé, že jak v zemích EU, tak v Česku dojde k poklesu ekonomickému růstu. Firmy se již nyní připravují na horší časy, omezují investice, šetří a jsou opatrné při nabírání nových zaměstnanců,“ míní Kužel.

Růst HDP v příštím roce 2012 odhaduje kolem 0,8 procent. Podle Kužela je nyní důležité, aby banky nezastavily úvěrové financování podnikové sféry, což by dál prohloubilo hospodářské problémy.

Mimořádně se v září naopak dařilo zahraničnímu obchodu, svědčí o tom rekordní přebytek obchodní bilance ve výši 21 miliard korun, což je meziročně o 10,4 miliard korun více. Zásluhu na tom má export strojů a dopravních prostředků, navíc se podařilo snížit deficit s Čínou a Ruskem.

Dobrý výsledek zahraničního obchodu

„Meziročně se sice jedná o nejnižší tempo růstu ve vývozu dosažené v letošním roce, avšak z pohledu vysoké srovnávací základny září 2010 je oněch více než 250 miliard Kč ve vývozu velmi dobrým výsledkem, dokonce jedním z historicky nejlepších. Zůstáváme však realisty. Z publikovaných údajů je patrné, že ochlazení v eurozóně a krize důvěry, o které se dnes v souvislosti s Evropou velmi často mluví, se začínají reálně projevovat v české ekonomice. Těší mě výsledky vývozu na trhy mimo sedmadvacítku, které si uchovávají vysokou dynamiku, a jsou potvrzením, že sklon k diverzifikaci českého exportu není pouhou frází, ale že je patrný i v konkrétních číslech,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Milan Hovorka. „Je třeba realizovat dokonalejší koordinaci státních institucí při podpoře vývozu, politici musí využívat všech příležitostí pro lobování za zájmy českých firem, zajistit dostatek financí při realizaci jednotlivých zakázek prostřednictvím státních institucí jako je Česká exportní banka, klást větší důraz na podporu exportu malých a středních podniků, zaměřit podporu do jednotlivých regionů, zpracovat novou mapu exportu do třetích zemí a zřídit Radu exportérů složenou mj. ze zástupců podnikatelů i státních institucí, která by poskytovala ministerstvu průmyslu a obchodu nezbytnou zpětnou vazbu,“shrnuje prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel konkrétní opatření, která jsou podle něj nutná pro systematickou a efektivní podporu exportu. Ambicí české ekonomiky by pak podle něj mělo být do roku 2020 zvýšit český vývoz o 15 procent, z toho z větší částí do států mimo EU.

Stavebnictví upadá

Stavebnictví se ani v září stále nevymanilo z dosavadní krize, když v tomto odvětví klesala nejen produkce, ale i počet zaměstnanců a hodnota nových zakázek. Stavební produkce v září 2011 klesla meziročně reálně o 6,7 procent. Stavební úřady sice vydaly meziročně o 4,4 procenta stavebních povolení více, jejich orientační hodnota však klesla o 15,9 procent a dokončeno bylo o 41,5 procent bytů méně.