Domů Dění v regionech Poškození ply...

Poškození plynovodu: zcela zbytečná škoda

„Sem nesmíte, mohlo by to tu vybuchnout,“ varovali před třemi lety kolemjdoucí policisté V Mistřovicích u Českého Těšína.

Hrozil tam výbuch plynu. Bagrista, při výkopových prácích poškodil plynovod. Obyvatele okolních domů museli na tři hodiny opustit své domovy.

Ve Velkém Újezdě loni v březnu kvůli překopnutí plynovodu zůstalo bez plynu pět hodin 270 lidí. Stavbaři při výstavbě vodovodní přípojky poškodili plynovod tak, že vyřadili z provozu regulační stanici. Škoda téměř devadesát tisíc korun.

To jsou jen některé příklady toho, jak může dopadnout situace, kdy stavební firma neví, kudy vede plynovod. Přitom jednoznačné vytyčení dělají plynaři zdarma.

Jen za minulý rok řešilo RWE 482 případů poškození plynových zařízení na stavbách. Škoda činila šest milionů korun. Od plynu bylo odstřiženo 3 266 lidí.

„V případě, že stavebník potřebuje kopat do země, je nejlepší požádat společnost RWE Distribuční služby o takzvané „Stanovisko k existenci plynárenského zařízení“,“ popisuje postup regionální mluvčí RWE Jiří Bezděk. Na základě tohoto stanoviska pak stavbaři zjistí, zda je v dané lokalitě nějaké plynárenské zařízení. Pokud se v místě zařízení nachází, přijede na základě žádosti o tzv. Vytyčení na místo stavby zaměstnanec RWE a ten trasu zřetelně vyznačí. „Vše je poskytováno zdarma. Formulář žádosti o stanovisko i o vytyčení je na webových stránkách RWE,“ popsal Bezděk.