Domů Soutěže Pravidla dopr...

Pravidla doprovodné fotosoutěže „Já, hasič“

0

Podrobná pravidla doprovodné fotosoutěže „Já, hasič“

PRAVIDLA DOPROVODNÉ FOTOSOUTĚŽE „JÁ, HASIČ“

 • Fotosoutěž je doprovodnou soutěží k soutěži RWE Dobrovolní hasiči roku 2012. Jejím účelem je podpořit a propagovat činnost dobrovolných hasičských sborů a práci jednotek dobrovolných hasičů.
 • Soutěž vyhlašuje měsíčník Moravské hospodářství, partnerem soutěže je RWE Distribuční služby, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a. s. a společnost NIKON.
 • Soutěže se mohou zúčastnit profesionální i amatérští fotografové s trvalým bydlištěm v České republice s pracemi, které vznikly na území České republiky. Časové rozmezí není vymezeno.
 • Do soutěže se přijímají snímky prostřednictvím elektronického formuláře. Zároveň jsou odeslány na adresu pořadatele v elektronické podobě na CD nosiči v jejich plné kvalitě a v optimálním rozlišení 3540×5315. Snímky jiné než v digitální podobě nebudou do soutěže přijímány.
 • Každý fotograf může do soutěže přihlásit nejvýše tři snímky. Tématem musí všechny odpovídat činnosti a práci hasičských sborů a jednotek, a to dobrovolných i profesionálních. Mohou se týkat jak zásahů v terénu, tak soutěží nebo činnosti podporující společenský a kulturní život v obci.
 • Každá fotografie musí být opatřena popisem, kde vedle jména autora, bude uvedeno datum vzniku a místo, kde byla pořízena.
 • Soutěž začíná 15. března 2012 a uzávěrka soutěže je 31. července 2012.
 • Přihlášení do soutěže probíhá formou přihlašovacího formuláře, který je ke stažení na stránkách organizátora test.moravskehospodarstvi.cz a zasláním CD s fotografiemi na adresu pořadatele.
 • Kontaktní údaje pro zaslání CD nosiče s fotografiemi jsou: Magnus Regio, s. r. o., Dvořákova 14, Brno 602 00.

Obálka bude opatřena heslem „FOTOSOUTĚŽ“.

 • Porota vybere 30 nejlepších fotografií, které budou od 10. září 2012 zveřejněny na webových stránkách test.moravskehospodarstvi.cz. Hlasováním pak veřejnost vybere absolutního vítěze, který obdrží věcnou cenu.
 • Vyhlášení vítěze proběhne 5. října po ukončení hlasování, výsledky budou zveřejněny na internetových i tištěných stránkách Moravského hospodářství. Cenu si autor vítězné fotografie převezme na slavnostním galavečeru. Termín konání slavnostního večera bude upřesněn organizátorem soutěže.
 • 30 nejlepších snímků vybraných odbornou porotou pak bude vystaveno v galerii Plamínek na Radlase na Plynárenské ulici v Brně.
 • Autor s poskytnutím fotografií do soutěže souhlasí, že budou bezplatně použity k marketingovým účelům a potřebám pořadatele.
 • Autor se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními fotografiemi v souladu se z. č. 121/2000 Sb. Autorského zákona.
 • Ostatní zde nedefinovaná pravidla podléhají obecně platným pravidlům soutěže Nejlepší sbor a jednotka sboru dobrovolných hasičů.