Domů Rozhovory, názory Více pohody a...

Více pohody a peněz nebo třeba rekonstrukci hasičárny. Taková jsou vánoční přání starostů

0

Jaká přání se letos starostům a primátorům splnila? A co si přejí do příštího roku?

Já to mám jednoduché, letos se podařilo schválit nový zákon o rozpočtovém určení daní, který především menším sídlům přinese do rozpočtů více finančních prostředků. Dlouhodobý vytrvalý boj za změnu určování daní se podařil a jsem rád, že jsem k tomu osobně přispěl také.

Naší obci by to mělo přinést ročně navíc 900 tisíc korun a na tento předběžný propočet navazuje druhé přání, aby se v příštím roce tato predikce naplnila a nezůstala jenom na papíře v teoretické rovině.

Ladislav Števanka, starosta Domašova nad Bystřicí

Našeobec Bolaticepořádala letos akci, která běží na rádiu Impuls „Pošli to dál“. V rámci této akce se někomu plní jeho přání. U nás jsme navrhli do této aktivity rodinu manželů Pavla a Marcely Joškových, kde je manžel trvale na vozíku. Přes velký handicap této rodiny však celá rodina žije již 20 let ve spokojeném svazku. Když jsem se ptal manželky Pavla Marcely, co by si přáli řekla, že nic, že vše mají. Nakonec se přeci jen svěřila, že nemají peníze na nová okna v obývacím pokoji a na zastřešení balkónu, aby manžel mohl pobývat na balkóně a dostal se do výtahu. Proto jsme jejich přání zveřejnili nejen na rádiu Impuls, ale i v našich novinách. A hned druhý den po vydání Bolatického zpravodaje se začali ozývat první firmy a občané a nakonec jich bylo tolik, že jsme z toho byli všichni upřímně dojatí.

I když to zní někdy jako klišé, tak si přeji zdraví pro všechny občany, abychom se všichni mohli nadále podílet na rozvoji obce. A abychom opravdu obdrželi od státu slíbené zvýšené rozpočtové určení daní, protože chceme konečně opravit v obci chodníky a komunikace.

Herbert Pavera, starosta Bolatic

V naší vinařské obci Blatnici pod Svatým Antonínkem jsme tento rok začali a i úspěšně dokončili jednu z nejnáročnějších investic, a to intenzifikaci a rekonstrukci čistírny odpadních vod. Děkujeme všem, kteří nám pomohli.

Do příštího roku přeji všem spoluobčanům pevné zdraví, štěští a úsměv na rtech.

Vladimír Hanák, starosta Blatnice pod Svatým Antonínkem

Podařilo se nám zmodernizovat veřejné osvětlení v obci, dokončit výstavbu chodníku a jako třetí úspěch považuji dokončení poslední etapy rekonstrukce vodovodního řadu a tím zajištění čisté tekoucí vody našim občanům. Za splněný sen také považuji zřízení Klubu dříve narozených, který hned po svém ustavení zazářil jako nejaktivnější složka v obci a pozvedl hladinu kultury a společenského života v naší obci.

A co si přeji do dalšího roku? Je to rozhýbání a skutečné zahájení prací na rekonstrukci historické hasičárny, kdy do zrekonstruovaných prostor chceme po dokončení přestěhovat náš obecní úřad a prostor po úřadu přebudujeme jako nízkonákladový byt buď pro naše mladé rodiny či pro naše seniory, kteří zůstali sami a nemohou již udržovat svůj domek.

František Tvardek, starosta Zbyslavice

V téhle těžké době jsme především chtěli udržet na uzdě běžné výdaje města i úřadu tak, abychom nijak neomezili činnosti vykonávané pro občany – úklid, běžný servis lidem, snažili jsme se neomezit plánované investice. Povedlo se – k dnešku máme za sebou investiční akce, za které jsme my sami dali více než 200 miliónů plus k tomu dotace z EU.

O totéž se budeme snažit v roce 2013 – neomezit nijak investice a zachovat všechny služby našim občanům.

Tomáš Hanzel, primátor Karviné

Letos se mi splnilo přání, že společnosti OKD nebyly prodlouženo povolení staveb v areálu dolu Frenštát a společnost OKD neuspěla s odvoláním.

V příštím roce si přeji, aby byly zlikvidovány stavby v areálu dolu Frenštát a zasypány jámy dolu Frenštát, aby Beskydy byly uchráněny od rabování soukromých těžařů.

Jiří Novotný, starosta Trojanovic

Letos máme radost z řady věcí. Pokračujeme v rekonstrukcích chodníků, stavíme nová parkovací místa, podařilo se nám významně rozhýbat výstavbu cyklostezek a to i díky dotacím, které jsme získali. Dobrým počinem je určitě projekt Živé náměstí, jehož prostřednictvím nabízíme obyvatelům našeho města možnost příjemného trávení volného času.

Přejeme si, abychom v příštím roce úspěšně zrealizovali tři projekty, které do značné míry vylepší centrum našeho města. Rekonstruovat budeme podchod na náměstí Práce, Gahurův prospekt a Park Komenského. Byl bych také rád, kdyby jsme přestali mít problémy s různými dotacemi, ty nás letos hodně trápily.

Miroslav Adámek, primátor Zlína

Především se nám podařilo bez dotace vyměnit všechny okna a dveře na ZŠ ve Stěbořicích a ke spokojenosti všech zúčastněných uskutečnit již čtvrtý ročník společenské akce „Zámecká slavnost“, konané jednou za dva roky v areálu zámecké zahrady. Co si přejeme do roku 2013? Za obec – ať se povede oprava kaple v Jamnici a za sebe – co nejvíce spokojených obyvatel obce.

Libor Volf, starosta Štěbořic

V naší obci bylo vybudováno nové multifunkční hřiště pro několik druhů sportů, což bylo asi největší přání. Dále byl vypracován projekt zeleně v obci s realizací v příštím roce a započalo vypracování územního plánu obce.

Do roku 2013 bychom si přáli opravu obecního úřadu a školky, na co máme přislíbeny dotace, opravy chodníků a cest v obci, opravu bytového domu a kulturního domu a přejeme si abychom vše stihli ve zdraví. Přeji pěkný den

Karel Černý, starosta Čelčice

V Ludgeřovicích jsme po více než 20ti letech plánů a příprav konečně v tomto roce začali s výstavbou splaškové kanalizace, takže je to asi to největší přání, které se nám letos splnilo.

Na příští rok si určitě přejeme, aby tato stavba probíhala podle plánu s co nejmenšími komplikacemi a aby byla pro naše občany co nejmenší zátěží. Určitě se přejeme, ať na této stavbě finančně „nevykrvácíme“ a máme dostatel peněz i na další plánovaný rozvoj obce.

Daniel Havlík, starosta Ludgeřovic

Největším přáním, které se občanům a představitelům Medlánek letos splnilo bylo jistě dokončení přístavby Mateřské školy na Hudcově a nádherné zahrady. Doufáme, že novým 75 dětem, které mohou naši mateřinku od září letošního roku navštěvovat, se tu bude líbit a příjemně vyrůstat.

Do příštího roku bychom si přáli, aby se nám podařilo zajistit finanční prostředky na půdní vestavbu Základní školy na Hudcově. Lidsky si pak samozřejmě přeji, aby měli lidé v mém okolí pevné zdraví i i příští rok a abychom se mohli i na konci příštího roku potkávat se všemi občany, kterých si vážím a mám je ráda.

Alena Valentová, starostka Medlánek Za splněná přání pokládám dokončení části obchvatu Opavy, dokončení naplánovaných investičních akcí, úspěšné proběhnutí dvou festivalů, tedy Bezručovy Opavy a Dalších břehů a vytipování a zprovoznění několika sociálních bytů.

V příštím roce bych uvítal především stabilní rozpočet, vyřešení finančního pokrytí stavby domu pro seniory či další posun v projektování obchvatové komunikace.

Pavla Adamcová, starostka Hodslavic

Jsem ráda, že se podařilo získat dotace na první fázi prací v rámci protipovodňových opatření v naší obci, že se povedlo dotáhnout do konce pár rozpracovaných akcí, a že vysvitla naděje na vybudování cyklostezky.

Do roku 2013 bych si přála získat finance na kompletní opravu budovy Obecního úřadu a udělat pokrok v uvažované výstavbě zmiňované cyklostezky. A nám všem v obci Palonín popřát hodně zdraví a pohody.

Hana Ficnarová, starostka Palonína

Důstojně jsme oslavili 80 let Palackého pamětní školy, rozvíjí se spolupráce mezi spolky při společenském dění v obci, podařilo se nám získat dotace na zateplení mateřské školy a rozjeli jsme v rámci Svazku obcí přípravu na vybudování cyklostezky – spojnici mezi cyklotrasami v Popodří a cyklotrasami na Valašsku.

Spokojené Hodslavic – abychom občanům co nejvíce zpříjemnili každodenní život v obci a co nejméně je zatěžovali byrokracií a odměnou by nám mohlo být, že by se rádi a hojně zapojovali do společenského, kulturního i sportovního života v obci.

Pavla Adamcová, starostka Hodslavic

Pokud se ptáte na přání, která se letos splnila naší obci, tak jsou to určitě potřebné dotace, které jsme získali na naše investiční projekty, protože ty jsou každoročně velkým přáním. Šlo konkrétně o dotace na nové dětské hřiště, modernizaci veřejného osvětlení, výsadbu zeleně či dotace na pořízení nového územního plánu. Z té neinvestiční stránky to jsou společenské, kulturní či sportovní aktivity, které se v Rohově pořádají a je velké štěstí, že máme v obci lidi, kteří je organizují, ale i ty, kteří se těchto akcí zůčastňují.

Do budoucna bych přál naší obci spokojený život v krásném prostředí venkova, vzájemné porozumění a soužití obyvatel bez závisti, pomluv a nesmyslných názorů.

Daniel Procházka, starosta Rohova