Domů Reklamní články Proč se vypla...

Proč se vyplatí řešit odpady se spolehlivým partnerem?

0

Po Novém roce se výrazně zvýší kontrola přepravy nebezpečných odpadů díky novému elektronickému systému. Ceny druhotných surovin prudce klesají, protože český i evropský trh postihl čínský zákaz vývozu zejména některých druhů tříděných odpadů. Nárůst mzdových nákladů s sebou nese nedostatek především dělnických profesí a jen stabilní firmy jsou schopny toto ustát.

To jsou hlavní důvody, proč se vyplatí mít na odpadové hospodářství solidního partnera a nespoléhat na pochybné firmy nebo firmy bez technického a technologického vybavení. Volba podle nejnižší ceny může v konečném důsledku přinést prodražení v podobě vysoké pokuty.

Konečně efektivní sledování přepravy nebezpečných odpadů

 

Po Novém roce začne platit povinnost původců nebezpečných odpadů (firem, obcí, živnostníků) ohlásit přepravu nebezpečných odpadů v elektronickém systému předem, tudíž budou moci kontrolní orgány prověřit přímo v terénu konkrétní odpad a například odebrat vzorek. Doposud totiž mohly pouze zpětně prověřovat papírové doklady o již uskutečněných přepravách, aniž by měly šanci popsané odpady vidět a dohledat, jak s nimi bylo ve skutečnosti naloženo.

Na odpadovém trhu se pohybuje řada pochybných firem, které z dosavadního systému těží. Taková firmy nabídne zákazníkům nereálnou cenu, za kterou ve skutečnosti není možné ekologicky a v souladu s právními předpisy daný odpad odstranit. Lze se pak jen dohadovat, kde takové odpady následně končí: na nezabezpečených skládkách nebo dokonce v krajině,“ popisuje situaci Petr Špičák, technický ředitel SUEZ Využití zdrojů z globální skupiny SUEZ.

Nový systém ohlašování nebezpečných odpadů, tzv. SEPNO, slibuje přinést do praxe transparentnost a trasovatelnost odpadů, jako jsou například infekční odpady ze zdravotnických zařízení. Jednoduše bude možné sledovat každou přepravu nebezpečného odpadu na celé trase od původce, například nemocnice, až po jeho spolehlivé termické odstranění ve spalovně průmyslových odpadů, která je  vybavená odpovídající technologií. Pro nebezpečné odpady, které jsou v kapalném stavu, může být takovým zařízením neutralizační stanice.

 „Systém SEPNO vítáme, je potvrzením naší dosavadní praxe trvale udržitelného způsobu podnikání a nakládání s odpady. Ani pro naše zákazníky nemusí systém přinést žádnou změnu, ačkoli je jim nově ukládána jakožto původci odpadů povinnost přepravu odpadů ohlásit. Velmi pravděpodobně se jako nejefektivnější způsob ukáže splnění zákonné povinnosti původce prostřednictvím oprávněné osoby (odpadové firmy), což je v praxi možné. V souvislosti s krátkou třídenní lhůtou pro potvrzení přepravy je pro naše zákazníky výhodnější, když bude pro přepravu NO ohlašovatelem vždy SUEZ Využití zdrojů a.s., který má proškolené dispečery schopné řešit případné problémy. Tuto službu zákazníkům nabízíme,“ dodává Petr Špičák ze společnosti SUEZ Využití zdrojů.

Petr Špičák, technický ředitel SUEZ Využití zdrojů

Propad cen druhotných surovin

V první polovině roku 2017 Čína vystoupila s programem omezení dovozu druhotných surovin z odpadních materiálů, především těch s nižší kvalitou. Současný vývoj negativně ovlivněný čínským opatřením se výrazně odrazí na evropském a potažmo světovém trhu druhotných surovin, již nyní se v areálech technických služeb a třídících linek hromadí tuny papíru a plastů, které nikdo nechce.

Zdeněk Horsák, generální ředitel odpadové společnosti SUEZ Využití zdrojů, k tomu říká: „Je důležité nepolevit v třídění a najít řešení. Je třeba počítat na v tuto chvíli těžko odhadnutelnou dobu s

výrazným snížením cen za výkup druhotných surovin. Je pravděpodobné, že v mezidobí, než řešení pro materiálové využití tříděných odpadů najdeme, bude na přechodnou dobu nezbytné zaměřit se na energetické využití v podobě certifikovaného paliva (TAP). Zdůrazňuji certifikovaného výrobku, nikoli produktu kvazi úpravy odpadů prostřednictvím primitivních zařízení, která se tváří jako technologie. Naše paliva TAP jsou například certifikována Technickým a zkušebním ústavem stavebním.

Jako stabilní firma se zázemím globální skupiny jsme schopni pro naše zákazníky vždy najít optimální řešení, pomocí kterých materiálově nebo alespoň energeticky využít maximum produkovaných odpadů. V tomto trendu chceme samozřejmě ve spolupráci s našimi zákazníky setrvat a pokračovat v uplatňování oběhového hospodářství a usilovat o větší surovinou soběstačnost a bezpečnost České republiky a celé Evropy,“ dodává Zdeněk Horsák.

Čtěte také: Evropa potřebuje novou strategii pro nakládání s plasty

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY