Domů Reklamní články Čína svými kr...

Čína svými kroky devalvuje druhotné suroviny v Evropě. Je to konečně potřebný impuls?

0

V první polovině roku 2017 Čína vystoupila s programem omezení dovozu druhotných surovin z odpadních materiálů, především těch s nižší kvalitou.

Dosud v Číně končilo 76 % evropského plastového odpadu, což představuje 7,3 milióny tun. Přitom Evropa má zpracovatelské kapacity na přibližně 4 milióny tun, tudíž je zřejmé, že se kroky Číny výrazně odrazí na evropském a potažmo světovém trhu druhotných surovin. Již nyní ovlivňuje čínské opatření ceny v Evropě. Co konkrétně to bude znamenat pro Českou republiku? Na to jsme se zeptali Zdeňka Horsáka, generálního ředitele SUEZ Využití zdrojů a.s. z mezinárodní skupiny SUEZ, která se na pěti kontinentech mimo jiné zabývá také recyklací odpadních plastů.

„Čínský soubor opatření vnímám jako velmi důležitý podnět – a také pochopitelný krok ze strany Číny, která chce postupně nahradit dovážené druhotné suroviny vlastními a posílit tak vlastní oběhové hospodářství. Opatření by na český trh mohla dopadnout velmi citelně, ačkoli ne tak drasticky jako na ty evropské státy, které dosud posílaly odpady do Číny ve velkém ze svých přístavů. Přesto i my již nyní pociťujeme důsledky v podobě určitého přehřátí na trhu druhotných surovin. V důsledku převisu nabídky a s ohledem na zpracovatelské kapacity pak může nastat situace, že tyto potenciální suroviny budou v lepším případě končit v zařízeních na energetické využití.

Pro naše zákazníky vždy hledáme co nejlepší řešení, pomocí kterých materiálově nebo alespoň energeticky využít maximum produkovaných odpadů. Naši obchodníci vidí téměř v každém odpadu zdroj surovin a přichází s řešeními pokročilého třídění a následné recyklace. V tomto trendu chceme samozřejmě ve spolupráci s našimi zákazníky setrvat a pokračovat v uplatňování oběhového hospodářství. Abychom přetavili tuto situaci v prospěch českého a evropského průmyslu, stojí před námi několik nelehkých úkolů, které se bohužel nedají zvládnout ze dne na den.

V otázce prevence se musíme zaměřit na eco-design, apelovat na prodejní marketing, aby zmenšoval předimenzované obaly, na výrobce, aby neprodukoval komposity, ale pokud možno výrobky z jednoho druhu plastu. Dále musíme podpořit výrobu produktů ze směsných odpadních plastů, které bude třeba uplatnit. Podpořit poptávku po recyklovaných materiálech a výrobcích ve veřejných zakázkách (tzv. zelené nakupování). A rozhodně se také zaměřit na zvýšení efektivity třídění komunálního odpadu, kde musí sehrát hlavní roli systém EKO-KOM, který již v minulosti prokázal své kvality.

Jak jsem již řekl, je možné, že v mezidobí, než se zlepší čistota tříděných odpadů a výrobků z plastu a obalů, bude na přechodnou dobu nezbytné zaměřit se na energetické využití těchto materiálově nevyužitelných odpadů a přetvořit je na alternativní palivo, ovšem v podobě certifikovaných výrobků. Chtěl bych zdůraznit, že hovořím o alternativním palivu, nikoli o kvazi úpravě odpadů prostřednictvím mechanicko-biologické úpravy. Zároveň je třeba počítat na v tuto chvíli těžko odhadnutelnou dobu se snížením cen za výkup druhotných surovin. Suez

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY