Domů Ekologie Ministerstvo ...

Ministerstvo zemědělství: Zastavte těžbu a zpracujte spadlé stromy. Jinak čekejte hmyzí kalamitu

0

Sucho a další nepříznivé klimatické podmínky posledních let oslabily odolnost především jehličnatých stromů po celé republice. To způsobilo přemnožení hmyzích škůdců – podkorního hmyzu. V některých krajích dosahuje množství hmyzu kalamitního stavu.

O problému v úterý informovalo ministerstvo zemědělství. „Těžba lesních porostů napadených hmyzími škůdci, která musí být podle lesního zákona prováděna přednostně, dosahuje takového objemu, že množství vytěženého dřeva přesahuje v současné době reálné možnosti tuzemských zpracovatelských kapacit. Část území České republiky navíc v uplynulých týdnech postihla větrná kalamita. Také její přednostní zpracování podstatně zvýší množství suroviny na trhu se dřevem,“ uvedla mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, s výjimkou lesů na území národních parků, si je podle ní vědomo závažnosti vzniklé situace. Proto ve vztahu k lesům ve vlastnictví státu, spravovaným státními podniky Lesy ČR a Vojenské lesy a statky ČR, vydalo doporučení zastavit veškeré úmyslné těžby lesních porostů s výjimkou výchovných zásahů v porostech do 40 let věku, a to až do doby, než bude zpracována nahodilá těžba ze stávajících kalamit.

Opatření pro ochranu lesa

Po podrobnějším vyhodnocení stávajícího stavu na trhu se dřevem a v závislosti na dalším vývoji zpracování kalamity nevylučuje ministerstvo ani přijetí dalších odpovídajících opatření.  Zároveň vlastníky lesů upozorňuje na Doporučená opatření v ochraně lesa, která jsou k dispozici na jeho internetových stránkách.

Vlastníci lesů jsou podle lesního zákona povinni se o svůj majetek starat. MZe dlouhodobě doporučuje, aby se při zjištění napadení lesních porostů kůrovci obraceli na své odborné lesní hospodáře, popřípadě na místně příslušné orgány státní správy lesů (obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kde jim sdělí i jméno odborného lesního hospodáře). Bezplatný poradenský servis vlastníkům lesa současně poskytuje Lesní ochranná služba (LOS) zajišťovaná Ministerstvem prostřednictvím Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Na internetových stránkách LOS je zároveň možné najít další informace a metodické pokyny k této problematice.