Domů Obec a lidé Sčítání lidu:...

Sčítání lidu: Formuláře budou kratší, vyplňování online

0

Odpovídat znovu a znovu na ty samé otázky. To se má při příštím sčítání lidu změnit. Veřejná správa chce co nejvíce využít údajů, které už k dispozici má a formuláře tak výrazně zkrátit.

Český statistický úřad dopracoval návrh věcného záměru zákona o Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Do připomínkového řízení ho předložil na konci září. Návrh mimo jiné počítá s maximálním využitím administrativních zdrojů dat. Jde o čerpání údajů, které má veřejná správa již k dispozici a které statistika může převzít od jiných institucí a úřadů. Díky využití informací z administrativních zdrojů bude výrazně zkrácen rozsah sčítacích formulářů. Obyvatelé už nebudou vyplňovat domovní list a polovinu bytového listu. Při minulém sčítání, které proběhlo v roce 2011, vyplňovali 47 údajů. V rámci sčítání v roce 2021 jich bude ČSÚ přímo od respondentů zjišťovat jen 20.

„Při příštím sčítání bude kladen důraz na elektronické vyplňování formulářů. V roce 2011 využilo tento způsob 25,5 % lidí. Očekáváme, že v roce 2021 bude jejich zájem o elektronické vyplnění dvojnásobný. Terénnímu došetření prostřednictvím sčítacích komisařů budou podléhat pouze ty domácnosti, které nevyplnily údaje on-line,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Sčítání lidu, domů a bytů se konají v desetiletých intervalech, na našem území již od roku 1869. Jde o jedinečný a komplexní zdroj demografických a socioekonomických dat, který je důležitý pro strategické plánování v rámci republiky i v regionech. Týká se např. zabezpečení dostatečného počtu míst v domovech pro seniory, rozhodování o velikosti a umístění mateřských, základních a středních škol, plánování v oblasti zaměstnanosti a opatření na trhu práce nebo zajištění dopravní obslužnosti daného území veřejnou dopravou.

Základní principy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

– maximální využití administrativních zdrojů dat

– snížení počtu zjišťovaných údajů přímo od obyvatel ze 47 na 20

– efektivní způsob provedení sčítání s využitím moderních technologií

– on-line sběr dat a minimální využití listinných formulářů

– zkrácení doby nutné pro zpracování dat, rychlejší poskytnutí údajů uživatelům