Domů Nezařazené V Královéhrad...

V Královéhradeckém kraji vzniká koncepce pro digitální vzdělávání

0

V sídle Královéhradeckého kraje se již podruhé sešla komise, jejíž úkolem je rozvíjet myšlenku digitálního vzdělávání. Během jednání se diskutovalo o konkrétních možnostech využitelných pro koncepci, která by cílila na všechny generace a která by mohla iniciovat digitální vzdělávání v celé České republice.

  Zatímco na prvním setkání v červnu komise řešila spíše obecnou myšlenku digitálního vzdělávání, co taková forma vzdělávání obnáší a jak ji uchopit, smyslem druhého setkání byla diskuze nad konkrétním řešením. Zazněly zde podnětné myšlenky, jejichž koncepci budeme nyní rozvíjet a soustředit se na jejich realizaci,“ zhodnotila jednání náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. „Všichni vnímáme digitální vzdělávání jako něco, co potřebujeme, co musíme nějakým způsobem uchopit a realizovat. A toho lze na regionální úrovni dosáhnout snáze než na úrovni celostátní, kde je často nutné upravit legislativu,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Jednání se kromě zástupců Královéhradeckého kraje, Univerzity Hradec Králové a středních škol zaměřujících se na výuku informačních technologií zúčastnili i zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí včele s ministrem financí Ivanem Pilným.

Zúčastnění představili své nápady na vytvoření koncepce a diskutovali o dalších možných krocích, mezi něž spadá vytvoření pracovních skupin, které se budou specializovat na konkrétní oblasti. Své výstupy poté jednotlivé skupiny představí na dalším setkání, které proběhne ještě v tomto roce.