Domů Nezařazené Stavba „...

Stavba „Prodloužené Rudné“ v Ostravě se komplikuje

0

Ačkoliv vedení Moravskoslezského kraje intenzivně jedná s ministerstvy dopravy a životního prostředí, Ředitelstvím silnic a dálnic, spolky a dalšími organizacemi, aby se co nejdříve mohla začít stavět tzv. Prodloužená Rudná v Ostravě, situace se komplikuje.

Krajský úřad MSK akceptoval právní názor, že záměr postavit chybějících 400 metrů komunikace, kvůli kterým projíždějí všechny automobily ve směru Ostrava – Opava ulicí 17. listopadu v Ostravě-Porubě a výrazně tak zhoršují dopravu i životní prostředí v tomto městském obvodu, nelze ukončit zjišťovacím řízením. Je nutné ho posoudit v přísnějším režimu v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Znamená to spustit tzv. celý proces EIA, který může trvat zhruba 6 měsíců.

Náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová potvrdila, že věc proto dnes (10. 4.) Moravskoslezský kraj předal Ministerstvu životního prostředí. Potvrzení, že plánovaná stavba nemá zásadní negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví (výsledek EIA), je jednou z podmínek vydání stavebního povolení.

Životně důležité obchvaty

„Kraj životně potřebuje obchvaty měst, hlavně Ostravy-Poruby, Třince, Frýdku-Místku, Opavy a Krnova, po kvalitním silničním napojení volá také Novojičínsko, Karvinsko, Havířovsko a Bruntálsko. Krajská politická reprezentace sice v tomto směru nemá pravomoci rozhodovat, to je věc státu, ale intenzivně jsme jednali a hájíme zájmy regionu na ministerstvu dopravy, životního prostředí a ŘSD, komunikujeme s občanskými spolky, vlastníky věcných břemen a dalšími institucemi,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že také moravskoslezský krajský úřad dělá maximum pro to, aby celý proces, pokud jde o formální stránku a nejrůznější povolení, proběhl hladce a v zákonných lhůtách.

 „Pokud jde o Prodlouženou Rudnou, krajský úřad se celou dobu snažil nalézt oporu, aby záměr postavit tuto důležitou dopravní spojnici v Ostravě nemusel být zbytečně posuzován v celém procesu EIA, ale v kratším zjišťovacím řízení. Ale vzhledem k nejednotným právním výkladům kategorie stavby ze strany ministerstev a kvůli zajištění právní jistoty považuje krajský úřad za nejlepší řešení předat veškerou agendu Ministerstvu životního prostředí a celý proces EIA spustit,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu MSK Tomáš Kotyza.

Nejvhodnější řešení

Spustit celý proces EIA považuje v této chvíli za pragmatické a nejvhodnější řešení i náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. „Pokud budeme i nadále předpokládat maximální obstrukce ze strany majitelů pozemků a dalších spolků, vychází z hlediska času lépe provedení celého procesu EIA, proti kterému se nelze odvolat. Případný soudní přezkum navazujících řízení trvá do 90 dnů. Pokud bychom šli variantou zjišťovacího řízení, bude proces mnohem delší, protože nespokojené strany mají v tomto případě možnost se odvolat a navíc podat žalobu ke správnímu soudu. Ten ovšem není vázán žádnou lhůtou, do které musí rozhodnout,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Zdůraznil, že vedení Moravskoslezského kraje bude i nadále komunikovat s vlastníky pozemků a věcných břemen, kteří několik let blokují jakékoliv rozhodnutí a aktivity vedoucí k vydání stavebního povolení a zahájení stavby této klíčové spojnice krajského města. „Věcná břemena, jednání s jejich vlastníky, to je daleko složitější a zdlouhavější problém než proces EIA. Kdyby všichni dodržovali všechny lhůty, tak už dávno po Prodloužené Rudné jezdíme. Jsem přesvědčen o tom, že velký podíl na této patové situaci má i Katastrální úřad. Moravskoslezský kraj proto připravuje a podá stížnost k jeho nadřízenému orgánu, tedy Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu,“ konstatoval náměstek hejtmana Jakub Unucka.