Domů Naše akce Strážníky str...

Strážníky straší přestupky. Pomůže jim s nimi technika

0

Historie městské a obecní policie sahá v českých zemích až do devatenáctého století. Podoba se ale lety měnila. A změny se dějí i nadále. Každý rok dochází k novinkám, ať už jsou to legislativní změny nebo technické vynálezy. O tom všem pojednávaly přednášky na konferenci Celostátní setkání městské a obecní policie, kterou v Brně už potřetí pořádala společnost Magnus Regio, vydavatel Moravského hospodářství.

Konferenci zahájil odborný garant, rektor Vysoké školy Karla Engliše Zdeněk Koudelka.  „Na rozdíl od mediálně vděčných témat jako je třeba Islámský stát, se tato konference zabývá reálnými problémy, které mají skutečný dopad na bezpečnost obyvatel,“ uvedl známý právník.

Stihne se důležitá novela?

Novelu zákona o obecní policii rozvedla vedoucí oddělení odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra Milena Bačkovská. „Došlo k lehkému posunu, novela prošla prvním čtením v poslanecké sněmovně. Její rozsah má ale být výrazně redukovaný. Hlavní body jsou snížení věku strážníků na 18 let. Zbrojní průkaz ale získají až od 21 let. Další změna je osvědčení o způsobilosti, rozšířené na pět let. A po čtvrté zkoušce by dostali osvědčení na dobu neurčitou. Nejkontroverznější téma je omezení možnosti měření rychlosti obecními policiemi na základě veřejnoprávní smlouvy. Ovšem pravděpodobnost, že se vše stihne projednat do voleb, si netroufám odhadovat,“ uvedla.

EZ8B9553

Foto: Jiří Salik Sláma

Bačkovská kromě obecní policie proprala i zbraně a stav, který rozhýbala Evropská komise. Patnáct měsíců má trvat implementace kontroverzní směrnice do české legislativy. Ovšem zástupkyně Ministerstva vnitra na zrychleně napsané směrnici nenechala nit suchou. „Změny jsou značné a nepodaří se nám to změnit jedním zákonem. Bude jich víc,“ doplnila Bačkovská s tím, že je otázka, jaké zbraně budou v držení obecních policií v roce 2019.

Přestupky, přestupky, přestupky…

Lenka Minaříková, vrchní ministerská radová z oddělení správního řízení, odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra, se zabývala změnami v přestupkovém řízení. „První dílčí dopad je oznamování přestupků, kde se výslovně uvádí, co všechno má obsahovat oznámení. Hlavní je ale nahrazení blokového řízení příkazem,“ uvedla Minaříková.

Foto: Jiří Salik Sláma

Foto: Jiří Salik Sláma

První z mostů mezi legislativními tématy a technikou vystavěl Jakub Vokáč, key account manager CEE společnosti Panasonic System Communications Company Europe, která už dvacet let dodává odolné počítače pro práci v terénu. „Jejich používání výrazněji zefektivňuje práci. Nabízíme celé portfolio výrobků pro nepříznivé podmínky. Mezi zákazníky počítáme městské i státní policie nejen z České republiky, ale z celého světa,“ pochlubil se Vokáč, který představil také dva produkty jeho firmy.

Staronové hrozby

Vrchní komisař Krajského ředitelství Jihomoravského kraje Policie ČR Stanislav Hrdlička rozvinul téma součinnosti obecní a městské policie a jejích kolegů ze státní policie. „Staronové hrozby jsou terorismus a útok aktivního střelce. Obecní policie má co říct hlavně při preventivních opatřeních v ochraně měkkých cílů, případně ve sdílení informací,“ podotkl vrchní komisař.

BUGA0151

Systém IQ metropolis představil manažer obchodního oddělení společnosti inQool Michael Říha. Prošel funkce digitálních agend pro městské policisty. „Logicky provazujeme jednotlivé agendy mezi sebou. Vytěžím data, která jsem už zadal, to šetří čas,“ řekl Říha.

Sloučení brání řada okolností

Odborný garant konference Zdeněk Koudelka věnoval svůj čas tématu možnému sloučení obecní a státní policie, které rozebral ze všech stran. „Možné jsou buď plošné sloučení, nebo pouze ve velkých městech, kde by došlo ke vzniku metropolitní policie. Problémový okruh jsou finance, ale také velení.  Problematické jsou i personální a technické aspekty. Obce nebudou souhlasit s oslabením své samosprávy a vlivu na bezpečnost. Sloučení je za daných podmínek nereálná fikce v jakékoli formě. A za sebe dodávám, že to je i dobře,“ dodal Koudelka.

Foto: Jiří Salik Sláma

Foto: Jiří Salik Sláma

Další aplikaci pro usnadnění práce strážníků představili zástupci společnosti Vera. Ukázali mobilní aplikaci pro zaznamenání události, která má předejít zbytečnému papírování. „Údaje které městská policie uloží, si může vytáhnout úředník, který se zabývá přestupkovou agendou, aniž by cokoli opisoval,“ vysvětlil produktový manažer správních agend ze společnosti Vera Jan Stodola.

Foto: Jiří Salik Sláma

Foto: Jiří Salik Sláma

Systémy pro měření rychlosti prezentoval generální ředitel společnosti Ramet Rudolf Vácha. Představil především měřiče rychlosti, ať už stacionární, nebo mobilní. „Ovládání je standardní pomocí tabletů. Nabízíme několik typů kamer i objektivů. Máme širokou variabilitu těchto nástrojů, stejně jako možností zástavby, třeba i skrytou instalaci,“ prozradil generální ředitel firmy.

Komunikace je základ

Jednatel společnosti DCom Rudolf Toužím představil profesionální radiokomunikační techniku světového giganta v oboru Hytera. I v jeho oboru dochází k výrazným změnám. „Digitální radiostanice  DMR je otevřený standard pro profesionální digitální radiostanice. Má přibližně stejné pokrytí jako analogové systémy,“  představil moderní systém jednatel DComu.

Foto: Jiří Salik Sláma

Foto: Jiří Salik Sláma

Jako poslední řečník vystoupil tradiční účastník konference, advokát a člen prezidia v postavení hlavního kontrolora Unie obecních a městských policií ČR Radek Ondruš. Slíbil, že nebude posluchače příliš strašit, ale tradičně byl výrazně pesimistický. „Stane se z vás plnohodnotný správní úřad na odhalování přestupků. Včetně jejich procesního dokladování včetně místa, času a popisu skutku i skutkové podstaty. A důkazních prostředků, které jsou mu známy. To je to stěžejní z přestupkového zákona. S povinností oznamovat všechny přestupky, které uvidíte, přichází řada problémů,“ dodal Ondruš.

BUGA0652

Třetí Celostátní setkání  městské a obecní police přinesl řadu odpovědí na aktuální otázky, ovšem nové dotazy také vznesl. Zákony se stále mění a technika zdokonaluje. Před strážníky stojí dál řada výzev. Jaké si s nimi poradí, se uvidí zase za rok na čtvrtém setkání společnosti Magnus Regio.

Hlavními partnery byly společnosti DCom, Panasonic, Ramet a Vera. Partnery byly společnosti Dailmeier, In Qool a Swarco. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo vnitra, Kolegium městských policií statutárních města a hlavního města Prahy a Jihomoravský kraj.