Domů Legislativa Poslanci řekl...

Poslanci řekli „ano“ novému zákonu o ochraně ovzduší

Po zdlouhavém procesu poslanci schválili nový zákon o ochraně ovzduší. Ve verzi, kterou předložil senát. Ministerstvo životního prostředí si od něj mimo jiné slibuje snížení administrativy – poplatky se budou namísto dnešních dvaceti platit za čtyři hlavní látky, které nejvíce znečišťují životní prostředí.

Zákon také například počítá od roku 2016 s povinnými pravidelnými kontrolami kotlů na tuhá paliva v domácnostech nebo stanovuje emisní stopy pro konkrétní oblasti. Zákon ještě musí podepsat prezident.

Poslanecká sněmovna tak dostala možnost napravit svou chybu, když v původním vládním návrhu ve třetím čtení prakticky vypustila ze zákona poplatkovou povinnost za emise škodlivin vypouštěných do ovzduší. Česká republika tak nadále bude ctít základní princip, který je nazýván – polluters pay, tedy že znečišťovatel platí, jenž je tradiční součástí českého environmentálního práva. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a od roku 2017 by měla jejich čtvrtina být příjmem krajů, ve kterých jsou vyměřovány.

Pozměňovací návrh současně umožňuje snižování poplatků, pokud bude provozovatel snižovat emise nad rámec minimálních legislativních požadavků nebo je již dnes pod touto úrovní. Poplatek by se vůbec nevyměřil při dosažení vysoké úrovně ochrany ovzduší, definované snížením emisí pod hodnotu 50 % horní hranice spojené s nejlepšími dostupnými technikami.

„Pozměňovací návrh jednoznačně zvýhodňuje provozovatele, kteří se chovají odpovědněji a snižují emise více, než je vyžadováno, na rozdíl od provozovatelů, kteří balancují na zákonem vyžadované hranici.,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

„Schválená podoba zákona sice není zcela ideální, ale i tak je významným krokem pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší,“ komentovala zákon Vendula Krčmářová z ostravské pobočky Arniky. „Některé věci lze však v budoucnu upravit novelou, podstatné je, že nyní se vláda po dlouhých tahanicích dobrala zákona, který přináší řadu nových opatření. Jak si kraje a města poradí s aplikací nízkoemisních dopravních zón či emisních stropů pro oblasti, teprve uvidíme,“ dodala.

Podle Miroslava Nováka, prvního náměstka Moravskoslezského kraje, je nový zákon dobrým legislativním nástrojem, který může zlepšit ovzduší i v Moravskoslezském kraji. „Přesto si myslím, že by kraje měly získat více než jen 25 % z vybraných poplatků za znečišťování ovzduší. Kraje mohou nepochybně lépe reinvestovat prostředky do zlepšení ovzduší než centrální vláda a navíc není fér, aby poplatky za poškození životního prostředí končily jinde, než kde vznikají a kde je logicky tím pádem problém s ovzduším a jejich potřebnost největší. Do Moravskoslezského kraje se musí vrátit zpět co nejvíce z vybraných poplatků, aby kraj mohl investovat co možno nejvíce do snížení dopadů místního průmyslu na životní prostředí. Zasadím se o to, aby se tak dodatečně stalo a rovněž také o to, aby to bylo dříve než v roce 2017,“ uvedl Novák.