Domů Legislativa Od ledna plat...

Od ledna platí nové limity pro dělení veřejných zakázek

Dne 1. ledna 2012 vstupují v účinnost nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je Česká republika vázána, a jsou pravidelně každé dva roky obměňovány.

„Současně je třeba upozornit, že se nejedná o limity, které odlišují veřejné zakázky malého rozsahu od zakázek podlimitních a nadlimitních, u nichž jsou zadavatelé povinni postupovat dle zákona o veřejných zakázkách. Tyto limity jsou nyní nastaveny ve výši 2 miliony korun pro veřejné zakázky na dodávky a služby a 6 milionů korun pro veřejné zakázky na stavební práce,“ uvedl Jan Sixta, náměstek ministra pro místní rozvoj.

V připravované novele zákona o veřejných zakázkách, kterou bude znovu po vrácení senátem projednávat poslanecká sněmovna, je navrženo snížení těchto limitů na 1 milion korun, respektive 3 miliony korun.

Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení platné od 1. 1. 2012

Nařízením Komise (EU) č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek se mění od 1. 1. 2012 eurové finanční limity v těchto evropských zadávacích směrnicích. Eurové finanční limity jsou na české koruny přepočítávány sdělením Komise (2011/C 353/01).

Druh veřejné zakázky/koncese

Finanční limity platné do 31. 12. 2011

Finanční limity platné od 1. 1. 2012

veřejné zakázky na stavební práce

125 451 000 Kč

125 265 000 Kč

koncese na stavební práce

125 451 000 Kč

125 265 000 Kč

veřejné zakázky na dodávky a služby zadávané

– Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi

3 236 000 Kč

3 256 000 Kč

– územně samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi, jinými právnickými osobami dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona, a dotovanými zadavateli

4 997 000 Kč

5 010 000 Kč

– sektorovými zadavateli

10 020 000 Kč

10 021 000 Kč