Domů Legislativa Jak sepsat ko...

Jak sepsat koncesní projekt?

Jaký význam má v PPP záměrech tzv. koncesní projekt a jaké jsou jeho obsahové náležitosti? Příprava realizace každého projektu v oblasti PPP podléhá vždy alespoň zčásti úpravě koncesního zákona č. 139/2006 Sb.. Koncesní zákon zadavatelům stanoví povinnost zajistit vypracování tzv. koncesního projektu.

Koncesní projekt se vypracovává zpravidla před zahájením výběrového řízení na koncesionáře – soukromého partnera veřejného sektoru.

Koncesní projekt již na počátku PPP záměru vymezuje činnost, která bude na základě smlouvy ze strany soukromého partnera prováděna. Dále popisuje ekonomické podmínky a právní vztahy vyplývající z realizace koncesní smlouvy. Posuzuje také výhodnost zajištění poptávané činnosti právě formou koncesní smlouvy. Koncesní projekt bývá odborným i praktickým výstupem ekonomických a právních specialistů.

Je též dobré vědět, že minimální náležitosti koncesního projektu stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 217/2006 Sb., kterou se koncesní zákon provádí. Podle ní musí koncesní projekt identifikovat potřeby a cíle zadavatele a vymezit možné způsoby jejich zajištění. Dále by měla být ve srovnatelném rozsahu analyzována alespoň dvě základní řešení – jedno tzv. tradiční (formou klasických veřejných zakázek) a druhé PPP (formou zvolené spolupráce veřejného a soukromého sektoru). Pokud ze závěrů koncesního projektu vyplyne, že řešení formou PPP není výhodné, neměl by se takový záměr PPP, samozřejmě, realizovat a v úvahu pak přichází standardní řešení formou zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Koncesní projekt po vypracování v praxi nejčastěji schvaluje zastupitelstvo příslušného územně samosprávného celku, nebo vláda ČR, a to v závislosti na tom, kdo je jeho pořizovatelem. Po řádném schválení se projekt stává základem pro vypracování koncesní (zadávací) dokumentace, podle které jednotliví uchazeči podávají svoje nabídky.

Koncesní projekt je tedy základním a výchozím dokumentem, který do značné míry předurčuje úspěšnost PPP záměrů. Zadavatelé by proto měli vypracování tohoto dokumentu a posouzení požadovaných ekonomických a právních aspektů věnovat náležitou pozornost.

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.