Domů IT a e-Government Ve Slavičíně ...

Ve Slavičíně otevřeli nové Centrum informačních technologií a aplikované informatiky

SLAVIČÍN – Za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, statutárního náměstka Libora Lukáše a dalších čestných hostů dnes bylo v sídle bývalého výpočetního střediska státního podniku Vlárské strojírny v rekonstruované budově Průmyslového areálu Slavičín otevřeno nově vybudované Centrum informačních informačních technologií a aplikované informatiky.

Cílem celého projektu je vybudování Vědecko-technologického parku a centra pro transfer dat se zaměřením na bezpečnost informačních technologií právě v Průmyslovém areálu Slavičín. „Od projektu si slibujeme zejména zvýšení technologické úrovně služeb poskytovaných firmám v tomto areálu a zejména transfer znalostí a technologií zasídleným společnostem. Nové Centrum bude zaměřeno na informační a komunikační technologie, které se stávají základním kamenem rozvoje podnikání. V oblasti spolupráce se budeme zaměřovat zejména na bezpečnost počítačových sítí, bezpečnost aplikací, zabezpečení přístupů, autorizace, identifikace, personifikace a počítačovou grafiku i multimediální prezentaci,“ objasnil za garanta projektu společnost Regionální centrum kooperace, a.s. předseda představenstva Radomír Bezděk.

Centrum je ukázkou příkladné revitalizace brownfieldu, kdy rekonstrukcí bývalého výpočetního střediska Vlárských strojíren vznikl nový vědeckotechnologický park a centrum pro transfer technologií se zaměřením na bezpečnost. V Průmyslovém areálu bylo instalováno 12,4 km optických kabelů a 7 km kabelů strukturované kabeláže propojených do technologického centra osazeného nejmodernějšími servery. Otevírá se zde také možnost spolupráce se středními a vysokými školami, jako například Fakultou informačních technologií VUT v Brně. Nové centrum bude přínosem také pro firmy v areálu, protože zde vzniká prostor k připojení všech objektů na páteřní optickou síť. Nové Centrum informačních technologií budou moci využívat nejen společnosti podnikající v Průmyslovém areálu Slavičín, ale i noví investoři.

„Nové Centrum mě uchvátilo svým moderním vzhledem a nová stavba přímo říká, že to tady začíná žít. Když si porovnáme, co tady bylo v minulosti a co zde stojí dnes, tak vidíme kvalitně provedené dílo, příjemný interiér a to je pro všechny dobrá zpráva v tom, že se zdejší areál začíná znovu oživovat. V tomto koutu Zlínského kraje byla tehdejší zbrojovka významným zaměstnavatelem, postupem času a vlivem tehdejší doby zde zmizelo přes 2500 pracovních míst a proto každé nové pracovní místo, které zde nyní vzniká je dobrou zprávou pro tento region. Snažíme se o to, aby lidé v našem kraji chtěli žít, aby neopouštěli své vesničky a mladí neodcházeli do světa. Chceme, aby zde naše rodiny spatřovaly perspektivu života svého i svých dětí,“ doplnil hejtman Stanislav Mišák.

Celkové náklady na vybudování nového Centra činí 50,2 milionů korun ze kterých bylo 30,1 milionů korun pokryto s podporou EU konkrétně Operačního programu Podnikání a inovace, programu Prosperita. Zbylou část uhradil garant projektu společnost Regionální centrum kooperace, a.s. Stavba projektu byla zahájena v lednu 2009 a kompletní dokončení všech prací je plánováno na konec roku 2011.