Domů Aktuálně Rychlý intern...

Rychlý internet bude mít do tří let každý

Vláda schválila Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko. Prioritou této politiky je zajistit přístup obyvatel České republiky k vysokorychlostnímu internetu s hlavním cílem snížit tzv. „digitální propast“ mezi venkovskými sídly a městy. Musí ho však ještě schválit Sněmovna.

„Bydlím v obci Křelov, která je kousek za Olomoucí. Studuji strojařinu na vysoké škole a internet je proto pro mě doslova životně důležitý. Na síť jsem připojený bezdrátově, což sice na obvyklé potřeby stačí, ale je to pomalé, když potřebuji stáhnout nebo odeslat nějaké výpočty, grafy, tabulky nebo rysy. V tom případě přenos trvá i půl hodiny. Vysokorychlostní internet – navíc na pevném připojení – by mi pomohl nejen při studiu ale v budoucnosti i v práci,“ říká obyvatel hanácké vesnice Pavel Hájek.

Rychlý internet v roce 2015

Podle projektu má být rok 2015 termínem, kdy by třetina domácností a firem měla mít přístup k internetu s rychlostí minimálně 30 Mbit/s. Obyvatelé měst mají mít přípojky s rychlostí aspoň 30 Mbit/s, na venkově pak s rychlostí poloviční. Ovšem Ministerstvo průmyslu a obchodu chce už do konce roku 2013 zařídit, aby všechny obydlené oblasti republiky měly k dispozici sítě, jež by obyvatelům umožnily připojit se k internetu rychlostí minimálně 2 Mbit, v městech pak rychlostí 10 Mbit/s.

Závěry průzkumu

„Odbor informatiky prováděl průzkum k připojení k internetu před půldruhým rokem kvůli přípravě projektů z oblasti e‑Governmentu a to mezi obcemi s rozšířenou působností, městy a krajskými příspěvkovými organizacemi. Tento průzkum byl zaměřen na veřejnou správu pro zajištění dostupnosti e‑government služeb přes webové rozhraní. Zjistili jsme, že mezi hlavní poskytovatele připojení k internetu patří Ovanet, GTS Novera, SilesNet a Telefonica O2. Mírně převládalo připojení pevnou linkou nad bezdrátovým připojením. V současné chvíli řešíme připojení technologických center obcí s rozšířenou působností a kraje do Komunikační infrastruktury veřejné správy linkou rychlostí připojení min. 1 Gbps. Dále budují některá krajská statutární města Metropolitní sítě – např. Ostrava, Opava, které zlepší pokrytí těchto území vysokorychlostním internetem.


Vydavatel Moravského hospodářství společnost Magnus Regio pořádá dne 27. dubna 2011 odbornou konferenci na téma e-Government v praxi obcí a měst. Podrobné informace o konferenci naleznete zde.

Zajímá vás další vývoj elektronizace veřejné správy? Nemůžete se konference zúčastnit, ale přesto byste chtěli znát odpověď na váš dotaz? Pak neváhejte a zašlete nám jej na e-mailovou adresu redakce. Dotaz můžete zadat i zde.


Kde jsou problémy s připojením?

Na základě našeho průzkumu je na tom s připojením k internetu nejhůře území okresu Bruntál. Jsou zde technická omezení dána charakterem území. Z odpovědí, které jsme získali, byla nejhorší situace v obcích Jiříkov, Krasov, Nová Pláň, Nové Heřmínovy, Roudno a Zbyslavice,“ přibližuje situaci v Moravskoslezském kraji mluvčí Šárka Vlčková.

Podobné problémy s přístupem k internetu mají i obyvatelé v okolí vojenského prostoru Libavá na hranicích Opavska, Bruntálska a Olomoucka, v odlehlejších obcích na Vysočině, na Výškovsku nebo v příhraničních oblastech Znojemska. Ministerstvo proto chce v rámci strategie Digitální Česko zpřístupnit mobilním operátorům nové frekvence. Operátory pak chce k jejich využívání motivovat snížením poplatků. Zároveň musí zamezit tomu, aby operátoři přednostně zasíťovali pro ně lukrativnější velká města nebo hustě osídlené regiony. Český telekomunikační úřad proto stanoví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a na základě výsledků veřejné konzultace v přídělech rádiových kmitočtů podmínky (tzv. rozvojová kritéria) pro podporu výstavby v místech s nižším počtem obyvatel tak, aby byly splněny cíle této státní politiky.

Podnikat bez internetu může být problém

„Podnikám na Osoblažsku a přístup k internetu jsem si musel vyřešit zcela sám. Ještě před pěti lety jsem tady spíše chytil signál polských mobilních operátorů než domácích a i dnes je to někdy problém. Za několik miliónů jsem si proto nechal přivést vlastní pevnou linku. Nemohl jsem jinak, protože obchoduji doslova s celým světem a připojení k vysokorychlostnímu internetu je pro mne důležité 24 hodin denně, 365 dní v roce. Zakázky i dodávky totiž nepočkají. To, že konečně bude internet dostupný na celém území České republiky, je velmi fajn, nicméně si myslím, že to mělo být hotovo už na konci minulého desetiletí,“ posteskl si podnikatel Václav Hýbl.

Používané technologie

Přestože rádiové komunikační systémy mají při využití v přístupových sítích řadu výhod, mají i některá svá omezení. Proto v pevných sítích je nutno pro většinu lokalit považovat za jedině vhodnou a perspektivní technologii kabely s optickými vlákny, jejichž přenosová kapacita i přenosová rychlost je z fyzikálních důvodů podstatně větší než u rádiových systémů. Samozřejmým cílem u mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu je při splnění stanovených cílů dosáhnout co nejvyššího pokrytí území státu. – z projektu Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko.