Domů Aktuálně Rok 2012: Lid...

Rok 2012: Lidé již nebudou obíhat úřady

V polovině příštího roku by měly být zprovozněny základní registry. Změnu pocítí nejen samotní úředníci, ale i občané a firmy. Všichni již budou moci komunikovat elektronicky.

Projekt elektronizace veřejné správy (eGon) byl odstartován na konci roku 2006 a v polovině letošního roku měl být završen zprovozněním základních registrů. Elektronizace měla lidem usnadnit komunikaci s nejrůznějšími úřady a zvýšit efektivitu veřejné správy. Ke spuštění základních registrů však v letošním roce nedojde. Do ostrého provozu budou registry uvedeny o rok později, a to prvního července 2012.

O odložení ostrého provozu čtyř základních registrů rozhodla poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení již 10. února roku 2010. Bývalý ministr vnitra Fischerovy vlády Martin Pecina k posunutí termínu uvedl: „projekt základních registrů je složitý technický mechanismus, kdy jednotlivé kroky na sebe musí navazovat a ukázalo se, že původně stanovená lhůta jednoho roku k celé realizaci nestačí.“

Základní registry tvoří mozek veřejné správy

Mozek veřejné správy, jak jsou souhrnně označovány základní registry, je složen ze čtyř částí, a to Registru osob (ROS), Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), Registru práv a povinností (RPP) a Registru obyvatel (ROB).

Tendr na implementaci prvního ze zmíněných registrů vyhrála společnost Adastra. Český statistický úřad jako zadavatel pověřil tuto společnost nejen vývojem a testováním systému, ale i prvotním naplněním registru z více než osmdesáti primárních agendových systémů spravovaných několika desítkami institucí. Součástí zakázky byla i dodávka hardwarového vybavení.


Vydavatel Moravského hospodářství společnost Magnus Regio pořádá dne 27. dubna 2011 odbornou konferenci na téma e-Government v praxi obcí a měst. Podrobné informace o konferenci naleznete zde.

Zajímá vás další vývoj elektronizace veřejné správy? Nemůžete se konference zúčastnit, ale přesto byste chtěli znát odpověď na váš dotaz? Pak neváhejte a zašlete nám jej na e-mailovou adresu redakce. Dotaz můžete zadat i zde.


„V současné době je dokončena nultá verze aplikací ROS a připravuje se základní pilotní provoz. Důležitou skutečností jsou jednak legislativní změny, tj. posunutí ostrého provozu o rok, a také skluz ve výběrových řízeních na další spolupracující registry, kde dosud nebyla veřejná výběrová řízení dokončena. Proto není nyní možné stanovit finální plán projektu,“ uvedl k základním registrům Tomáš Bělík ze společnosti Adastra.

Zadavatelem veřejné zakázky na vytvoření Registru územní identifikace, adres a nemovitostí byl Český úřad zeměměřický a katastrální. Ten ve výběrovém řízení vybral společnost Ness Technologies. Na dotaz redakce, v jakém stádiu se projekt nachází, společnost uvedla, že projekt běží podle schváleného plánu. Bližší podrobnosti o projektu však nezveřejňuje.

Ministerstvo vnitra dodavatele registrů stále hledá

Do působnosti ministerstva vnitra spadají dva registry, a to Registr práv a povinností a Registr obyvatel. O zakázku Registru práv a povinnosti se ucházely čtyři společnosti, a to Accenture Central Europe, Společenství společností Gity a Gordig, Asseco Czech Republic a společnost Capgemini. Do tendru o zakázku Registru obyvatel se přihlásily společnosti – ICZ, Siemens, Společenství společností Gity a Gordic a společnost Accenture Central Europe.

Vítězem obou tendrů se stala společnost Accenture, která nabídla implementaci Registru práv a povinností za přibližně 274 milionů a Registru obyvatel za 170 milionů korun. Na jaře minulého roku však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal zkoumat výsledky obou tendrů.

Martin Švanda z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uvedl, že „rozhodnutí k Registru obyvatel již bylo zasláno na ministerstvo vnitra. Rozhodnutí k Registru práv a povinností není dosud ve verzi ke zveřejnění.“

Vrchní ředitel pro informatiku a eGovernmnet Jaroslav Mráz potvrdil, že „úřad vytkl ve svém rozhodnutí to, že nebyl vyloučen uchazeč, který nesplnil podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a to, že hodnocení komise není doplněno dostatečným slovním komentářem. Výtky jsou v zásadě stejné v obou případech.“ Obě soutěže se díky šetření dostaly přibližně do ročního skluzu. „Ministerstvo vnitra teď bude postupovat striktně podle zákona, kdy nově jmenované komise budou hodnotit došlé nabídky a po jejich vyhodnocení budeme znát vítěze,“ dodává Mráz.

Podle vyjádření ministerstva vnitra by mohli být realizátoři projektů známi v řádu dvou až tří měsíců (pozn. informace byla poskytnuta k 24. únoru 2011). Termín spuštění registrů 1. července 2012 je dle Mráze stále zvládnutelný.

Hodnota projektů:

  • Registr osob: 446 mil. korun
  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: 346,5 mil. korun
  • Registr práv a povinností: 274* mil. korun
  • Registr obyvatel: 170* mil. korun

Poznámka: * cena nabídnutá původním vítězem tendru