Domů IT a e-Government O kvalitě zbo...

O kvalitě zboží z elektronických aukcí rozhoduje zadavatel

Nejednu firmu a instituci „straší“ otázka kvality zboží vydraženého v elektronických aukcích. Zbytečně. O kvalitě totiž rozhoduje sám zadavatel.

Ve Fakultní nemocnici v Plzni nakupují přes elektronické aukce vše od postelí, přes léky až po energie. A to už pět let. O kvalitě nakupovaného zboží rozhoduje vedení nemocnice samo. „Primárně záleží na tom, jak má daná nemocnice ošetřený nákupní proces. Při jeho zavádění je třeba jasně definovat kvalitu dodavatele a jeho služeb. My jsme se doposud s žádným přímo nekvalitním zbožím nesetkali. Nejspíše jsou to ojedinělé záležitosti,“ přiblížil zkušenosti s elektronickými aukcemi ekonomický náměstek plzeňské fakultní nemocnice Viktor Wendler.

Zadavatel určí kvalitu ve vztahu k ceně

Elektronické aukce mají několik fází. V jedné z nich si nemocnice určí kvalitu nakupovaného zboží ve vztahu k ceně.

„Elektronická aukce je obvykle tříkolová. V prvním kole uchazeč dostává prostor pro nacenění položek a doložení ostatních podkladů vyžadovaných zadavatelem. Následuje mezikolo, které je určeno pro kontrolu předložených nabídek. Kontrola může být formální. To znamená, že zadavatel kontroluje pouze skutečnost, že uchazeči vše pochopili a vložili správně ceny. Ale může být i věcná, což znamená, že uchazeči jsou povinni předložit rovněž vzorky, kvalifikační či profesní doklady. V nemocnici probíhají testy předložených vzorků a pokud vzorky neprojdou, tak je nabídka uchazeče vyřazena, anebo penalizována,“ vysvětlil Karel Stoszek, bývalý ředitel Bohumínské městské nemocnice, který je dnes konzultantem v oboru elektronizace veřejných zakázek ve zdravotnictví. V posledním, třetím, kole se už přímo draží.

„My jsme e-aukcí nakupovali například lůžka, kdy parametry byly jasně dané předem. V tomto případě jsme měli jako sto procentní prioritu cenu. U zdravotnických materiálů jsme stanovili z osmdesáti procent důležitost ceny a z dvaceti procent kvality,“ doplnil náměstek Wendler.

Ani podle manažera nákupu Kroměřížské nemocnice nemají e-aukce vliv na kvalitu nakupovaného zboží. „Vše záleží na přípravě. Ale jako každé tvrzení i toto je napadnutelné a má své ale. Vše lze vypsat aukcí nebo poptávkou, aby kvalita byla buď to nejlepší, nebo alespoň optimální,“ přiblížil svůj názor Jiří Novotný z Kroměřížské nemocnice. „Pokud zvládnete dobrou přípravu, tak je samotná realizace rutinou, která spočívá jen ve vložení vstupních dat do aukčního systému a pak už jen čekáte na výsledek. Splnění vašeho očekávání se dá vyhodnotit podle toho, jak dobře jste připravili zadání,“ dodal Novotný.

O e-aukcích promluví v Ostravě experti

Kvalita zboží nakupovaného elektronickými aukcemi bude také jedním z témat osmého ostravského ročníku listopadové konference eBF, která je hlavní událostí e-aukcí v centrální Evropě. Účast na eBF přislíbili i zástupci z několika slovenských ministerstev a z jednoho českého.

„Když používáte e-aukce a potřebujete posbírat znalosti, které se ostatně nikde ve škole nevyučují, nemáte moc jinou volbu, než zamířit do Ostravy. Konference eBF proběhne od sedmého do devátého listopadu a je spíše velkým workshopem, na kterém se sdílí zkušenosti a informace. Proběhne více než dvacet seminářů a nebudou chybět ani dvě velké diskuzní dílny, které dávají akci charakter a hosté, které stojí za to slyšet,“ řekl Miloslav Kaplan, šéf společnosti NAR marketing, což je největší poskytovatel systému na realizaci elektronických aukcí a zároveň úplně první dodavatel softwaru k elektronickým aukcím u nás.

Součástí konference eBF je i cena čestného nákupu FSA, která putuje do rukou těch, kteří mají inovativní, inspirativní přístup nebo dlouhodobě využívají elektronických nástrojů, které v nemalé míře šetří finance, zprůhledňují výběrové řízení a omezují korupční jednání. „Ceny jsou tři. Letos k nim pořadatelé přidávají dvě zvláštní ceny primátorů. Nad FSA si totiž vzali osobně záštitu primátoři dvou největších měst, která zapasovala e-aukce do svých výběrových řízení. Myslím tím primátora Ostravy pana Petra Kajnara a primátora Bratislavy pana Milana Ftáčnika,“ dodal Kaplan.