Domů IT a e-Government Ministerstvo ...

Ministerstvo udělalo další krok k elektronizaci českého zdravotnictví

Bezmála milion korun. Taková je odměna pro výherce soutěže o návrh elektronizace zdravotnictví. Tu vypsali úředníci z Ministerstva zdravotnictví toto úterý. Naplnili tak závazek náměstka ministra zdravotnictví Petra Noska, který vypsání soutěže k přelomu září a října přislíbil na červnové konferenci nazvané „Vytvořme hospodárný a funkční eHealth“.

Cílem soutěže je nalézt ideální návrh systému sdílení dat nezbytných k poskytování péče za pomoci informačních technologií, který má přinést kvalitnější a bezpečnější poskytování zdravotních služeb.

„Již dnes využívá většina poskytovatelů zdravotních služeb informační technologie pro uchování a sdílení zdravotnické dokumentace. Jedná se ovšem o systémy bez komplexního propojení mezi více subjekty. Hlavním cílem je tyto stávající systémy propojit navzájem a využít veškerých synergických efektů,“ komentoval cíl elektronizace českého zdravotnictví Nosek. Elektronizace zdravotnictví je podle něj v jednadvacátém století nejen potřebná, ale naprosto nutná k jeho kvalitnímu a efektivnímu fungování. „Pokud se bavíme o elektronizaci českého zdravotnictví, musíme si uvědomit, že v tomto ohledu české prostředí technologicky poněkud zaostává. Ta diskuze probíhá všude. Některé země byly schopny elektronizovat úspěšně, některé méněně úspěšně a já jsem přesvědčen, že nebude vůbec jednoduché vybrat si ty správné příklady a návrhy a tu realizaci u nás provést ke spokojenosti pacientů,“ řekl k vypsání soutěže ekonom a člen zdravotnické sekce NERVu Michal Zdeněk.

Elektronizace zdravotnictví má zvýšit i roli pacienta

Od soutěže si ministerstvo slibuje, že účastníci představí takové návrhy, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb. Důraz bude jedenáctičlenná komise složená ve většině z nezávislých odborníků klást i na dlouhodobou stabilitu řešemí a v souvislosti s elektronizací agend celého sektoru zdravotnictví i na podstatné zvýšení role pacienta. Své nabídky mohou zájemci podávat až do poloviny letošního října. Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje veškerá práva ke všem principům, které při soutěži obdrží. Do projektu chce ministerstvo následně zapojit i všechny subjekty zdravotnictví – lékaře, pacienty, zdravotní pojišťovny a asociace nezávislých odborníků.

Na tendr bude ministerstvo čerpat čtyři sta milionů korun z Evopské unie

První reálné kroky ke spuštění elektronizace českého zdravotnictví by podle Noska mohlo ministerstvo učinit k 1. lednu 2014. „To je hraniční datum, ke kterému bychom měli být schopni přijmout základní prvky, které se musí objevit v legislativě. Co se týče následujícího tendru, tak plánujeme využít prostředků z evropských fondů a tam se pohybujeme kolem částky čtyři sta milionů korun,“ řekl Nosek a hned dodal, že nechce dopředu předjímat cenu celkového řešení.

Transparency International dala od soutěže ruce pryč

K přípravám soutěže o návrh elektronizace českého zdravotnictví se zavázal Nosek přzvat i zástupce Transparency International. Ti však o účast na přípravě soutěže neprojevili zájem. „Kontaktoval mě náměstek ministra zdravotnictví a zval nás ke spolupráci na této soutěži. Já jsem to za Transparency International odmítl, takže žádná spolupráce nebyla,“ komentoval to ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. K zavádění e-governmentu a k zakázkám s ním spojeným je totiž Ondráčka mimořádně kritický. „Prostě jsme s tím nechtěli mít nic společného,“ dodal ještě.

O obavách spojených s elektronizací českého zdravotnictví si můžete více přečíst v zářijovém Moravském hospodářství, nebo v pdf kopii, která je ke stažení [alink target=“http://test.moravskehospodarstvi.cz/admin/website/download/archiv-pdf/mh_12_09.pdf/_showFile.php“ ]zde[/alink].