Domů IT a e-Government Ministerstvo ...

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo první e-tržiště

Od 3. května 2012 začal fungovat nový systém e-tržišť. Prvním z e-tržišť, které v rámci nového systému elektronického zadávání veřejných zakázek úspěšně prošlo testy, je e-tržiště „GEMIN“ od společnosti Syntaxit. Zadavatelé jej tak mohou začít využívat již nyní, ačkoliv povinnost zadávat veřejné zakázky na e-tržištích mají ústřední orgány státní správy až od 1. července.

Zavedení nového systému e-tržišť má být jedním z kroků v procesu elektronizace veřejných zakázek. „Spuštěním prvního e-tržiště tak ministerstvo úspěšně splnilo úkol, který mu byl uložen vládou a který rovněž vyplývá z jejího programového prohlášení,“ uvedla mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Jana Jabůrková.

Zlomovým okamžikem, od kdy musí svá e-tržiště spustit všech pět provozovatelů, je počátek července. Do konce června by tak měla akceptačními testy projít i další čtyři e-tržiště, která MMR ČR v koncesním řízení vybralo. Vybraní zadavatelé musí tato e-tržiště k zadávání veřejných zakázek začít využívat rovněž od 1. 7. 2012. „Vláda ČR však dala provozovatelům možnost spustit své portály e-tržišť v tzv. zkušebním provozu už od 1. 5. 2012, od tohoto data je také mohou povinní i nepovinní uživatelé začít dobrovolně využívat. Podmínkou pro spuštění e-tržiště do běžného provozu je úspěšné složení akceptačních testů,“ vysvětlila Jabůrková.

Nový systém e-tržišť, který podstatně zprůhledňuje a zjednodušuje zadávání veřejných zakázek, je součástí projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a je dalším významným krokem v postupné elektronizaci veřejné správy. Po zavedení nové podoby e-tržišť dosáhne státní správa výrazných finančních úspor, v první řadě díky nižší ceně nakupovaných komodit.

„Sníží se také transakční náklady spojené s procesem zadávání veřejných zakázek, a to nejen na straně zadavatelů, ale i dodavatelů. Snadný přístup k informacím o zakázkách prostřednictvím e-tržiště a transparentnost celého procesu navíc otevře cestu k veřejným zakázkám pro více dodavatelů, zejména z řad malých a středních podniků,“ upřesňuje Jan Sixta, náměstek ministra pro místní rozvoj. Urychlí se také proces hodnocení jednotlivých nabídek.

E-tržiště jsou určena pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovatelného zboží, služeb či stavebních prací, tedy např. kancelářského vybavení a potřeb, počítačů atd. Povinnost zadávat určené veřejné zakázky prostřednictvím e-tržišť mají v novém systému ústřední orgány státní správy a jim podřízené organizace, tedy organizační složky státu a státní příspěvkové organizace jednotlivých ústředních orgánů. Využívání e-tržišť není však omezeno pouze na tyto tzv. povinné subjekty.

Ostatní zadavatelé, např. územní samosprávné celky, mohou tento nástroj využívat za stejných podmínek jako organizace, které mají povinnost používat e-tržiště danou. Povinnost zadávat zakázky na e-tržištích se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) v hodnotě od 50 tisíc korun, případně na nákup komodit ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo na realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě definovaných rámcových smluv s více uchazeči.