Domů Dění v regionech Ve Zlínském k...

Ve Zlínském kraji si 33 firem vyzkouší spolupráci s univerzitami

Celkem 33 projektů spolupráce mezi firmami a vysokoškolskými pracovišti získá dotaci v rámci programu Inovační vouchery Zlínského kraje. Program Inovační vouchery byl vyhlášen poprvé, vzhledem k ohlasu bude tato forma podpory spolupráce mezi univerzitními odborníky a podnikateli z regionu pokračovat i v dalších letech.

Do programu přišlo celkem 51 žádostí, z nichž však bylo 18 odmítnuto pro nesplnění formálních či věcných kritérií.

„Vzhledem k tomu, že jde o velmi kvalitní projekty, rozhodli jsme se podpořit 33 projektů“ poznamenal statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. Na podporu inovační spolupráce putuje 4,565 milionu korun, z toho 2,925 milionu činí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. „Inovační vouchery Zlínského kraje jsou velmi efektivním nástrojem podpory podnikání. Navíc projekt posiluje vazby univerzitních pracovišť na podnikatelské prostředí. Vynaložené prostředky tak přispějí ke zvyšování konkurenceschopnosti a tím i stability ekonomiky regionu,“ doplnil Lukáš

Firmy chtějí své záměry realizovat prostřednictvím spolupráce se čtyřmi vysokými školami. Největší zájem byl o Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (17 projektů) a Vysoké učení technické v Brně (12 projektů). Dalšími školami jsou pak VŠB-TU Ostrava a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Inovační vouchery Zlínského kraje fungují tak, že firma si dohodne čerpání konkrétní služby od vysoké školy. Po úspěšné realizaci ze strany univerzity a úhradě ceny bude její část ve výši maximálně 75 % proplacena. Firmy tak mohou získat inovační voucher v hodnotě 60 000 až 149 999 korun, který využijí k nákupu služeb v hodnotě od 80 000 do 199 999 korun.

Další možnost této podpory inovačního podnikání pro firmy ze Zlínského kraje se předpokládá na podzim letošního roku, kdy by měl být připraven k vyhlášení druhý ročník programu.