Domů Ekonomika Povodí žijí z...

Povodí žijí z prodeje elektřiny a z dotací

0

Povodí Moravy se stará o povodí řeky Moravy a Dyje. Prostředky na hospodaření získávají především z odběrů povrchové vody, z výroby elektrické energie ve vlastních malých vodních elektrárnách, prodejem ryb, pronájmem prostor nebo laboratorní činností. Zhruba stejně velká část příjmů plyne z dotací státu. Jsou to dotace na povodňové škody a na protipovodňová opatření. Například u Povodí Odry se jedná o 500 milionů korun z vlastních zdrojů a 300 – 400 milionů korun z dotací. Investice těchto státních podniků směřují do správy a údržby vodních toků a vodních děl nebo na investiční výstavbu. Povodí Moravy v loňském roce vynaložilo na protipovodňovou ochranu asi 250 milionů korun, za odstranění povodňových škod zaplatilo dalších 350 milionů korun. Letošní rozpočet Povodí Moravy nezveřejnilo.