Domů Ekonomika Opatrnost zam...

Opatrnost zaměstnavatelů bude pokračovat i ve 2. čtvrtletí 2012

0

Výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce“ ukazují, že očekávání zaměstnavatelů se od prvního kvartálu příliš neliší. V rámci průzkumu byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2012 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Poprvé v tomto kvartálu má Manpower pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data (jelikož průzkum vstupuje v ČR do svého pátého roku), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit.

Zaměstnavatelé v České republice očekávají pro druhé čtvrtletí 2012 utlumené náborové aktivity. 6% zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 9% předpovídá snížení počtu pracovních sil a 84 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2012 hodnotu -3%. Po sezónním očištění je index -4%.

„Jarní období obvykle znamená oživení ve stavebnictví, zemědělství, ubytování a stravování. V letošním druhém čtvrtletí jsou tyto tři sektory zdrženlivější v nabírání nových zaměstnanců než v předchozích letech. I přes celkový negativní výhled evidujeme stále celou řadu velkých zaměstnavatelů, kteří budou nadále nabírat nové zaměstnance, jako například technologická centra, call centra a někteří výrobci z automobilového průmyslu. I přes rostoucí nezaměstnanost firmy nadále těžko hledají vhodné uchazeče o zaměstnání s technickým vzděláním nebo obchodní zástupce“, řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v sedmi z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí pokles počtu pracovních sil. Nejslabší náborové aktivity hlásí Zpracovatelský průmysl -9% a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům -6%. Mírný nárůst počtu pracovních sil se očekává v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody +4% a Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura +7%. V porovnání s předchozím čtvrtletím se Index snížil ve třech a v meziročním srovnání v sedmi z deseti odvětví.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve dvou regionech očekávají pro druhé čtvrtletí 2012 negativní náborové prostředí. Nejnižší Čistý index trhu práce -10% hlásí Čechy, následuje Morava s Indexem -1%. Zaměstnavatelé v Praze předpovídají opatrné náborové aktivity s Indexem +1%. V porovnání s minulým čtvrtletím došlo ke zhoršení v Čechách a meziročně je index nižší ve všech regionech.

Globální pohled

Více než 65 000 zaměstnavatelů ve 41 zemích a oblastech světa se zúčastnilo průzkumu náborových plánů pro období leden–březen 2012. I přes trvající nejistotu, zaměstnavatelé ve 32 ze 41 zemí a oblastí, kde se průzkum ManpowerGroup provádí, očekávají, že ve druhém čtvrtletí roku budou v různé míře zvyšovat počet svých zaměstnanců. Náborový optimismus posílil ve srovnání s předchozím čtvrtletím ve 23 zemích a oblastech. Pozitivní zprávou pro toto čtvrtletí je, že získaná data ukazují na lepší stabilitu a proti minulému čtvrtletí zaměstnavatelé na 37 trzích práce očekávají relativně stabilní nebo zlepšené náborové aktivity. V meziročním srovnání se náborové prostředí zhoršilo ve 24 zemích.