Domů Dění v regionech Miliardy z Ru...

Miliardy z Ruska za brněnskými firmami

Brněnská stavební firma OHL ŽS získala významnou zakázku – v Rusku se bude podílet na výstavbě železnice. Kontrakt mezi OHL ŽS a Jamalskou železniční společností byl podepsán během návštěvy ruského prezidenta Dmitrije Medveděva v Praze.

Kontrakt je součástí projektu výstavby dopravní trasy „Severnyj shirotnyj chod“. Bude realizován po jednotlivých úsecích, kterými jsou:

1. úsek – Salechard – Nadym 2. úsek – Obskaja – Salechard 3. úsek – Most přes řeku Ob

Společnost OHL ŽS bude plnit roli generálního dodavatele. Hodnota kontraktu přesáhne 1,5 miliardy eur bez DPH, jeho realizace započne momentem dořešení celkového financování z české a ruské strany. Podpis kontraktu je tedy úzce spojen s podpisem mandátu České exportní bance k účasti na financování projektu spolu s českými a ruskými komerčními bankami.

V rámci realizace stavby počítá OHL ŽS s rozsáhlým zapojením řady českých firem – například ŽPSV, AŽD, Sudop, DT Prostějov, PROMINECON GROUP, Třinecké železárny, Vítkovice atd., které se budou na výstavbě železnice podílet. Tímto však možnosti spolupráce českých firem na zakázkách v Ruské federaci nekončí.

„Na tuto železnici naváže řada dalších projektů na poli energetiky a zpracovatelského průmyslu, a proto vnímáme tento kontrakt jako otevření dveří pro další významné české firmy, které získají nové příležitosti exportu svých služeb a technologií,“ uvedl Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS.

Závod na metanol a nová společnost

V průběhu oficiální návštěvy prezidenta Dmitrije Medveděva v České republice uzavřela kontrakt také akciová společnost ALTA Brnoa ZAO Uralmetanolgroup, a to na dodávku závodu na výrobu metanolu o kapacitě 600 000 t/rok ve městě Nižnij Tagil Sverdlovské oblasti Ruské federace. Kontrakt podepsali za akciovou společnostALTA Brnopředseda představenstvaVladimír Plašil, za ZAO Uralmetanolgroup generální ředitel Maxim Gerdt.

Kontrakt má charakter EPC, tj. „stavby na klíč“, která zahrnuje zpracování projektové dokumentace, dodávku technologického zařízení, stavební a montážní práce. Realizace kontraktu, jehož hodnota přesahuje 6 miliard Kč bude zahájena v roce2012 auvedení do provozu proběhne v roce 2015.

ZAO Uralmetanolgroup je společností, která byla založena účelově pro realizaci tohoto projektu. Jejími akcionáři jsou významná ruská plynárenská společnost ITERA, která dodává vstupní surovinu pro výrobu metanolu, a rakouský holding UCP Chemicals vlastnící společnosti Uralchimplast, v jejímž areálu bude výstavba probíhat a která bude rovněž část produkce metanolu odebírat. Převážná část vyrobeného metanolu bude exportována na zahraniční trhy.

70 % objemu investice bude financováno úvěrem od České exportní banky v rámci projektového financování. Poskytnutý úvěr bude pojištěn EGAP. Na realizaci projektu se kromě akciové společnosti ALTA, která vystupuje v roli EPC kontraktora, budou významně podílet české inženýringové a dodavatelské firmy.

ALTA podepsala také nové zakladatelské dokumenty společného podniku ALVEL, a.s. – centra inženýrských a technologických služeb v České republice, který zakládá společně s Palivovou společností Rosatomu TVEL. Činnost Centra bude zaměřena především na podporu existujících a potenciálních zákazníků TVEL a ALTA, působících v Evropské unii.

Klíčovou oblastí v první etapě působení Centra bude lokalizace palivových služeb pro jaderné elektrárny na území České republiky, a dále rozšíření jejich komplexu do dalších zemí EU. To v konečném důsledku dovolí co nejlépe vyhovět potřebám zákazníků. Kromě toho půjde také o větší podporu produkce TVEL na širším evropském trhu, včetně paliva a palivových služeb pro reaktory západního designu.

Centrum bude mimo jiné zajišťovat i podporu provozu bloků jaderných elektráren a vyhodnocování chování paliva dodávaného společností TVEL.

Česká strana obdrží komplexní know-how pro podporu provozu a licencování tuzemských jaderných elektráren. Centrum se tak může stát platformou pro přípravu odborníků a výuku studentů jaderných oborů, zejména v oblasti palivového cyklu JE.

V současné době je již vytvořeno základní projektové portfolio, existuje však další potenciál pro jeho rozšiřování. Předpokládá se, že v budoucnosti Technologické centrum bude rozvíjet svou činnost i mimo jadernou energetiku.

„Pro realizaci tohoto projektu byla logicky vybrána Česká republika, která provozuje v současnosti nejmodernější park reaktorů původní ruské konstrukce v Evropě, a také jednoznačně potvrzuje svůj záměr dále rozvíjet jadernou energetiku ve prospěch ekonomického růstu a prosperity státu,“ řekl prezident Palivové společnosti TVEL Jurij Olenin.

„Projekt hladce zapadá do současných trendů rozvoje světové jaderné energetiky, který se vyznačuje zvýšeným důrazem na její bezpečnost a lokalizaci potřebného know-how. Společný podnik bude věnovat prvořadou pozornost této oblasti. Produkty i způsob práce společného podniku budou odpovídat moderním mezinárodním standardům,“ řekl viceprezident akciové společnosti TVEL Vasilij Konstantinov.

„Centrum ALVEL spojí české znalosti, odbornost a technické provedení s pokročilými ruskými technologiemi a know-how společnosti TVEL. Tento krok je vyústěním dlouholeté spolupráce s naším partnerem a posunuje ji na kvalitativně vyšší úroveň,“ sdělil předseda představenstva ALTA Invest, Vladimír Plašil.

Kontrolní balík základního kapitálu společného podniku bude patřit české straně. Společnost začne rozvíjet svoji činnost od ledna 2012, bude zaregistrována v České republice, a pracovat v souladu s českými zákony a evropskými pravidly.