Domů Ekonomika Žen v dozorčí...

Žen v dozorčích radách má být více. Čeští průmyslníci jsou proti

0

Talentované ženy budou mít snadnější přístup k nejvyšším funkcím v největších evropských společnostech. Tuto středu totiž navrhla Evropská komise opatření, jejichž cílem je dosáhnout 40% zastoupení žen v dozorčích radách společností obchodovatelných na burze, s výjimkou malých a středních podniků. V současnosti dominují řídícím orgánům muži. V dozorčích radách jich sedí 85 %.

„Tímto návrhem Komise odpovídá na silnou výzvu Evropského parlamentu, aby EU udělala něco pro vyrovnanější zastoupení pohlaví v řídících orgánech. Žádáme velké kotované obchodní společnosti v celé Evropě, aby ukázaly, že to myslí vážně s rovností mužů a žen při rozhodování o ekonomických otázkách. Na můj podnět Komise výrazně posílila zastoupení komisařek mezi svými členy, a ženy tak tvoří jednu třetinu komisařů,“ komentoval přijatá opatření předseda Evropské komise Manuel Barosso.

Vyrovnané zastoupení do osmi let

Podle názoru komisařů postupovalo srovnávání zastoupení mužů a žen v dozorčích radách největších podniků příliš pomalu, a to pouze o 0,6 procentního bodu za rok. Takovým tempem by bylo potřeba ještě přibližně 40 let, aby bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů v řídících orgánech. „Evropská unie úspěšně prosazuje rovnost žen a mužů už přes 50 let. V jednom směru – a sice v řídících orgánech – však nepozorujeme žádný pokrok,“ vyjádřila se k situaci místopředsedkyně Komise Viviane Redingová. Komisaři tak chtějí proces gendrového vyvažování úspíšit. Svého cíle, tedy 40% zastoupení žen v dozorčích radách, chtějí dosáhnout do roku 2020, tedy za osm let. Státní podniky na to budou mít ještě o dva roky méně.

„Na příkladu takových zemí, jako je Belgie, Francie a Itálie, které v nedávné době přijaly právní předpisy a začínají vykazovat výsledky, lze jasně demonstrovat, že termínovaný regulační zásah dokáže přinést změnu. Návrh Komise zajistí, aby ve výběrových řízeních na pozice nevýkonných členů řídících orgánů dostaly přednost ženské kandidátky, pokud jsou v řídících orgánech nedostatečně zastoupeny a mají stejnou kvalifikaci jako kandidáti–muži,“ dodala Redingová.

Podle navrhované směrnice musí společnosti, které maj nižší podíl zastoupení žen mezi členy dozorčí rady, uplatňovat při výběru kandidátů jasná, gendrově neutrální a jednoznačná kritéria. V případě stejné kvalifikace bude dána přednost kandidátu méně zastoupeného pohlaví. Komisaři předpokládají, že se návrh bude týkat asi 5000 na burze obchodovatelných obchodních společností v Evropské unii. Nevztahuje se na podniky s méně než 250 zaměstnanci a ročním celosvětovým obratem nepřesahujícím 50 milionů eur. O podobě směrnice budou nyní jednat země EU a Evropský parlament, jejichž souhlas je k jejímu schválení nutný.

Čeští průmyslníci jsou proti

Tuzemští průmyslníci však s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí. „Je to typicky byrokratické rozhodnutí,“ reagoval prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Členové Svazu už delší dobu prosazují názor, že není rozumné a efektivní zasahovat tímto způsobem do práv podniků. Zastávají princip dobrovolnosti a nezávaznosti. „Zvolený přístup Komise a stanovení právně závazných kvót není krok správným směrem. Považujeme ho naopak za kontraproduktivní,“ doplnil Hanák s poukazem na řadu odvětví těžkého průmyslu a dopravy v Česku, kde není jednoduché kvótu naplnit tak, aby byla přínosem podniku.

Zvolený postup tak podle českých průmyslníků nepřináší rovnováhu mezi efektivitou zvoleného nástroje a mírou zásahu do práv podniků. Navíc se struktury a velikost dozorčích rad v zemích EU liší a rozdílné jsou i procedury a kriteria volby výkonných či nevýkonných členů těchto rad. Zástupci Svazu jsou také silně znepokojeni navrhovanými sankcemi, které by měly dopadnout na podniky v případě nedodržení směrnice.