Domů Ekonomika Vývoj ekonomi...

Vývoj ekonomiky je nejistý

0

Průmyslová produkce v říjnu 2011 meziročně vzrostla reálně o 1,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,1 %. Stavební produkce v říjnu klesla meziročně reálně o 8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,8 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 34,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 21,2 % bytů více.

Dokončeno bylo o 16,9 % bytů méně. Vývoz se v říjnu meziročně zvýšil o 9,6 % a dovoz o 4,9 %. Obchodní bilance vykázala v tomto měsíci rekordně vysoký přebytek 25,5 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2010 o 11,8 mld. Kč vyšší. Tyto údaje za říjen zveřejnil Český statistický úřad.

„I přes pozitivní vývoj v klíčovém automobilovém průmyslu se na říjnových výsledcích průmyslové výroby projevuje pokles evropské i globální poptávky. Další zhoršování situace v průmyslu pak signalizují všechny předstihové indikátory. Index nákupních manažerů PMI se dostal pod úroveň 50 bodů, což je hranice, která odděluje růst a pokles průmyslové výroby,“ říká ředitel odboru ekonomických analýz ministerstva průmyslu a obchodu Jaroslav Vomastek.

„Říjnová data svědčí o stále ještě relativně dobré kondici českého průmyslu, který rostl, i když tempo tohoto klíčového odvětví tuzemské ekonomiky již výrazně zvolnilo. Celkové tržby se sice stále zvyšovaly, bez vývozu by však byl průmysl v hlubokém poklesu. Zatímco zakázky ze zahraničí rostly, tuzemských zakázek pro průmysl ubývá,“ komentuje výsledky českého průmyslu za říjen prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. A připomíná, že situace v ekonomice se dynamicky vyvíjí a statistiky za desátý měsíc letošního roku tak již v současnosti ne plně odrážejí aktuální situaci. „S tím, jak se stále nedaří najít cestu z dluhové krize v eurozóně a jak se hospodářské problémy mění v problémy politické, rostou i obavy tuzemských podnikatelů. Jakékoliv předpovědi budoucího vývoje jsou v současnosti velmi ošidné a firmy se proto nyní racionálně připravují na další zhoršování situace. Omezují investice, šetří a jsou opatrné při nabírání nových zaměstnanců. Existuje totiž reálné riziko, že se česká ekonomika dostane do vážných problémů. Právě dopadů dluhové krize v eurozóně se české firmy v příštím roce obávají jednoznačně nejvíce, až daleko za tím jsou obavy z rostoucích cen komodit či kurzových výkyvů. Některé firmy a odvětví budou bojovat o přežití, jiné se budou muset vyrovnat s výraznými poklesy odbytu. Většina českých podniků očekává buď zhoršení své ekonomické situace v příštím roce, nebo vzhledem k turbulencím na evropské politické a ekonomické scéně a z toho plynoucí nejistotě nedokážou další vývoj odhadnout,“ uzavřel prezident Kužel.

Připomněl přitom, že české firmy využívají i své zkušenosti s řešením předchozí krize v letech 2008 – 2009. Nyní je klíčové, aby vláda ve snaze šetřit neudusila české podnikání, ale naopak jej dostupnými prostředky podpořila, např. zavedením kurzarbeitu, který českým firmám umožní udržet si nezbytné kvalifikované pracovní síly. Objem vývozu v říjnu opět výrazně převýšil objem dovozu.

Říjnová čísla zahraničního obchodu jsou podle náměstka ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Milana Hovorkyu dobrou zprávou pro českou ekonomiku. „Uspokojuje především dynamika růstu vývozu. Desetiprocentní nárůst je s ohledem na vysokou srovnávací základnu loňského roku velmi solidním výsledkem, což potvrzuje historicky druhá nejvyšší měsíční hodnota českého vývozu blížící se 257 miliardám korun. Za pozitivní považuji také to, že pokračuje trend rychlejšího tempa růstu vývozu na trhy mimo evropskou „Sedmadvacítku“. Pokud jde o výhled na nejbližší období, vývoj v Evropě příliš důvodů k optimismu nedává, když ekonomický sentiment v Evropské unii nadále oslabuje,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Milan Hovorka.

„Rekordní přebytek české obchodní bilance v říjnu, a to navzdory rostoucím cenám komodit, je určitě pozitivní zprávou. Ale situace se bude pravděpodobně měnit a příležitosti pro český export se budou zmenšovat. Evropské trhy jsou ve výrazných problémech. Hledání nových vývozních teritorií pro české firmy je proto zásadní podmínkou pro udržení prosperity českého hospodářství, stejně jako to, aby české firmy vyvážely nejen stroje a auta, ale i produkty s vysokou přidanou hodnotou v dalších odvětvích, jako je např. chemický průmysl, ICT, nanotechnologie či biotechnologie. V tomto smyslu je dobrou zprávou, že se výrazně snížil deficit obchodní bilance se zeměmi mimo EU a roste vývoz do těchto teritorií, např. do Ruska. Svědčí to o tom, že české firmy umí vyvážet i na mimoevropské trhy,“ zdůraznil prezident Kužel. V krizi je již delší dobu stavebnictví, jehož produkce v říjnu meziročně poklesla o 8 %, přičemž hodnota stavebních povolení se snížila o více než 1/3 a počet zaměstnanců ve středních a velkých stavebních firmách poklesl o téměř 10 %.