Domů Ekonomika Vláda schváli...

Vláda schválila transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky

Vláda schválila projekt Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB) na národní rozvojovou banku. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček předkládal projekt ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, na přípravě se podíleli rovněž zástupci Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství a Úřadu vlády pro vědu, výzkum a inovace.Po dokončení procesu transformace bude Českomoravská záruční a rozvojová banka působit jako národní rozvojová banka, která bude prostřednictvím finančních nástrojů pomáhat rozvoji naší ekonomiky a dosahování cílů hospodářské politiky vlády České republiky, regionů i EU“, uvedl Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.

Zvýhodněné finanční produkty

S využitím veřejných zdrojů, vlastních prostředků banky nebo jiných finančních zdrojů (od finančních institucí typu Evropské investiční banky apod.) bude banka poskytovat zvýhodněné finanční produkty na podporu hospodářského a sociálního rozvoje České republiky. „Podpora poskytovaná národní rozvojovou bankou bude zaměřena především na rozvoj malého a středního podnikání, úspory energie, využití obnovitelných zdrojů, rozvoj obcí a rozvoj infrastruktury a podporu vědy, výzkumu a inovací“, dodal Jiří Havlíček. Součástí projektu transformace, jehož realizace bude nyní následovat, je i příprava zákona o rozvojové bance České republiky, kde bude definováno poslání ČMZRB působit jako národní rozvojová instituce. Předložení věcného návrhu zákona se předpokládá ještě do konce letošního roku.