Domů Ekonomika Úřady práce n...

Úřady práce nabízí stovky milionů na vzdělávání zaměstnanců

0

Zhruba 250 milionů korun zbývá rozdělit firmám z programu „Vzdělávejte se pro růst!“. Jeho cílem je nasměrovat investice k podnikům, zaměstnancům i uchazečům o zaměstnání v odvětvích, ve kterých se očekává růst. Projekt tak pomůže zajistit vzdělávání pro lidi pracující v oborech, které mají výrazný podíl na tvorbě HDP, a tím pádem vytváří nové pracovní příležitosti.

Z dotací uhradí i mzdu

Na vzdělávání zaměstnanců mohou z projektu čerpat peníze strojírenské a stavební firmy, malé a střední malobchody a společnosti, které poskytují terénní i ambulantní sociální služby. „Podporujeme firmy a odvětví, která mají do budoucna potenciál. Je to prostředí, v němž mohou vznikat perspektivní pracovní místa,“ vysvětlila Radana Leistner Kratochvílová z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které spravuje Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Právě z toho je projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ financován. Firmy navíc z dotací mohou uhradit nejen náklady na lektory a učebny, ale zaplatí z nich i část mzdy vzdělávaných zaměstnanců. „V současné době zbýva přidělit zhruba 250 milionů korun z celkových 850 milionů,“ řekl Igor Sládek z MPSV, zodpovědný za realizaci projektu. O dotace si mohou firmy žádat na úřadech práce az do května příštího roku.

Příležitosti vzdělat své zaměstnance za peníze z dotací využila například i zlínská firma Fatra, která vyrábí mimo jiné PVC podlahy. Aby prorazili mezi konkurencí, rozhodli se podlahy nejen vyrábět, ale také pokládat. Chyběli jim ale zkušení zaměstnanci. Oslovili proto dělníky z válcovny, kteří podlahy dosud pouze vyráběli a nabídli jim možnost zúčastnit se kurzů na pokládku. „Díky získaným prostředkům z Evropských sociálních fondů jsme mohli školit zaměstnance s tím, že nevyráběli a přitom jim byla zaplacena jejich plná mzda,“ vyjádřil se personální ředitel Fatry Leoš Klofáč.

V regionální výzvě zbývá téměř 500 milionů

Na regionálně zaměřené projekty směřují peníze z výzvy „Vzdělávejte se pro růst! – regiony“. Z té dotace plynou přímo do 13 krajů. Ty si už samy rozhodují o tom, do kterých prorůstových odvětví podporu pošlou. Jinak jsou pravidla pro tuto výzvu stejná, jako pro tu předchozí. „Dotace z tohoto programu bude možné čerpat do května 2014. Firmy s prorůstovým potenciálem se mohou stále informovat na příslušných krajských pobočkách Úřadu práce. Od srpna do konce října 2012 byly ve všech třinácti krajích podpořeny žádosti firem za 120 milionů korun. V projektech je tak k dispozici ještě téměř 480 milionů,“ řekl náměštek generálního ředitele Úřadu práce ČR Martin Žárský.

Třetí projekt „Vzdělávejte se pro růst! – rekvalifikace“ pomáhá uchazečům a zájemcům o zaměstnání registrovaným na úřadu práce najít takový obor, ve kterém budou mít šanci získat práci. „Projekt pomáhá získat odborné dovednosti a nalézt pracovní uplatnění nezaměstnaným, kteří se svou současnou kvalifikací stěží hledají zaměstnání. Rekvalifikace z tohoto programu bude možné realizovat až do června 2014,“ uzavřel Jaroslav Matoušek z generálního ředitelství Úřadu práce ČR, zodpovědný za realizaci projektu.