Domů Ekonomika Stát dusí čes...

Stát dusí české stavebnictví

Za loňský rok produkce pozemního stavitelství klesla o 3,3 procenta, inženýrské stavitelství pak dokonce o 16 procent. Zástupci stavebních firem se shodují, že stavebnictví dusí obrovsky složitá příprava staveb a špatné zákony. Neshodnou se ale na tom, zda bude letošní rok lepší nebo ne.

„České stavebnictví je útlumu od roku 2016. V letech 2014 a 2015 bylo v mírném růstu díky čerpání evropských fondů a připraveným stavbám. V roce 2016 se propadlo meziročně o více než  7%, v letošním roce doufáme, že se propad již zastaví, protože ve 2. pololetí se mají rozběhnout velké dopravní stavby,“ říká Miloslav Mašek, generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Podle něj je růst investic podmínkou pro růst celé ekonomiky. A stavebnictví má velký multiplikační efekt a rozvíjí průmysl stavebních hmot, výrobu oceli, skla, dopravu a další obory.

„Vzhledem k tomu, že v oblasti dopravních staveb hodlá Ředitelství silnic a dálnic zahájit v první polovině roku 2017 řadu staveb, očekávám nárůst výkonů trhu silničního stavitelství, a to do deseti procent ve srovnání s rokem předchozím,“ je optimistický Aleš Trnečka, ředitel společnosti Dopravoprojekt Brno. Ten upozorňuje i na zdlouhavost přípravy staveb, která logicky stavebnictví dusí. „Jedním z nejdůležitějších faktorů zrychlení projektové přípravy dopravních staveb je inženýrská  a majetkoprávní činnost,“ doplňuje Trnečka. Současná legislativa umožňuje téměř komukoliv podat odvolání vůči všem povolovacím řízením a nemusí dokazovat, že jeho připomínka je opodstatněná.

Pokles projektů

Optimismus svých kolegů nesdílí Iveta Štočková ze společnosti Eurovia: „Mohu potvrdit, že jsme zaznamenali pokles projektů v investiční výstavbě a tento pokles předpokládáme ještě v průběhu letošního roku. Bohužel jsme v situaci, kdy problémem nejsou finanční prostředky na výstavbu, ale neschopnost zadavatelů získávat stavební povolení, vykupovat pozemky a rovněž zdlouhavá a náročná administrativa celý proces výrazně zpomaluje.“

I přesto skupině EUROVIA CS v Česku staví zajímavé projekty, jako je modernizace několika úseků dálnice D1, výstavba úseků na dálnici D3, D11 a optimalizace trati mezi Berounem a Královým Dvorem. „Myslíme si, že pokles bohužel bude pokračovat i v letošním roce, jako hlavní příčinu spatřujeme v chybějící investiční přípravě těchto staveb, a to jak novostaveb, tak především oprav a rekonstrukcí,“ sdílí pesimističtější názor Lukáš Smekal z firmy Zemako. „O zjednodušení stavebního řízení pro dopravní stavby se více mluví, než koná, takže dochází k situacím, kdy neumíme proinvestovat dotační peníze,“ říká Smekal.

Dotace hrají velkou roli

Před investováním za každou cenu varují ekonomové: „Na vztah stavebnictví a ekonomiky se nemůžeme dívat jen technicky. Dám vám  konkrétní příklad. V roce 2016 skončil český státní rozpočet v přebytku. Jedním z hlavních důvodů bylo to, že jsme ještě nezačali čerpat nové evropské dotace. A tedy jsme na ně taky nemuseli přispívat z rozpočtu. Kdybychom tyto dotace dostali, k čemu by to vedlo? Zaprvé bychom stavěli mnoho projektů, které by byly zhola neužitečné, jako cyklostezky odnikud nikam. Zadruhé bychom vykázali vyšší růst HDP. A zatřetí bychom měli horší výsledky rozpočtu. Ale k čemu by to vedlo reálně z dlouhodobé perspektivy? Stav ekonomiky by se moc nezlepšil, protože bychom měli postaveno něco, co jsme prakticky nepotřebovali. A veřejné finance by byly v horším postavení, což z dlouhodobého pohledu limituje růstové možnosti ekonomiky. Když to tedy shrnu: nesmíme zaměňovat příčinu a následek. Spíš než říkat, že útlum stavebnictví zpomaluje ekonomiku, bychom měli říkat, že pomalý růst tlumí stavebnictví,“ myslí si ekonomka Markéta Šichtařová.

Co postaví stavebnictví na nohy? „Větší zásobník a následná realizace státních projektů v oblasti inženýrského stavitelství (dálnice, silnice, železnice), ale i energetická a vodohospodářská infrastruktura či datové sítě. Tedy urychlená příprava účelných státních zakázek. To může stát dělat přímo zejména tehdy, když se stavebnictví nedaří,“ říká místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Jaroslav Klaška (KDU-ČSL). „Současná vláda, která se prohlašovala za proinvestiční v podpoře stavebních investic a stavebnictví mnoho neudělala. Na naše doporučení sice obnovila na ministerstvu průmyslu sekci stavebnictví v čele s náměstkem ministra a souhlasila i se založením Rady vlády pro stavebnictví, ale to jak je vidět nestačí a řešením je změna kompetenčního zákona s cílem problematiku soustředit na jednom místě a odstranit tak mezirezortní spory, které mají negativní vliv na vydávanou legislativu,“ uzavírá za stavební podnikatele Miloslav Mašek.